Kraftigt modifierade vatten

Hitta på sidan

Alla vatten har inte samma förutsättningar att kunna nå god ekologisk status. För dessa skulle vattenförvaltningens krav på att uppnå god ekologisk status kunna inverka negativt på verksamheter, med stora konsekvenser för vårt samhälle. Dessa vatten har ett eget mål att nå: god ekologisk potential.

Att förklara ett vatten som kraftigt modifierat

Vattenmyndigheterna har möjlighet att förklara en vattenförekomsten som kraftigt modifierat vatten om den har förändrats på ett mycket omfattande och permanent sätt.

Noggranna avvägningar krävs för bedömning av om verksamhetens behov är viktigare än att uppnå god ekologisk status.

Orsaken till att vattenförekomster pekats ut som kraftigt modifierade vatten i Sverige är i de flesta fall vattenkraftsproduktion. I samtliga fall har det bedömts mycket svårt att nå god ekologisk status om inte verksamheterna påverkas betydligt. I VISS ser du vilka vatten det rör.

Vi har hittills tagit fram två vägledningar om kraftigt modifierade vatten. Den ena är övergripande och den andra är specifikt om vattenkraft.

Undantag från god ekologisk potential

Frågor och svar om kraftigt modifierade vatten

Publicerad: 2014-03-04
Uppdaterad: 2021-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion