Vägledning för kraftigt modifierat vatten

Fastställande av kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.

Den här vägledningen behandlar användningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön med tillämpning på vattenkraft. Vägledning ska fungera som en praktisk handledning för handläggare och experter som ska arbeta med bedömningsförfarandet för kraftigt modifierade vatten i samband med vattenkraft.

Vägledningens syfte är att bidra till att

  1. de vattenförekomster som förklaras som kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft uppfyller de krav som följer av vattenförvaltningsförordningen och därmed av ramdirektivet för vatten
  2. dokumentation av dessa vattenförekomster sker enligt de rapporteringskrav som ställs på Sverige av EU-kommissionen
  3. tillämpningen av kraftigt modifierade vatten sker på ett likvärdigt sätt i hela landet
  4. det tydliggörs på vilka grunder en vattenförekomst har förklarats som ett kraftigt modifierat vatten på grund av vattenkraft.
Publicerad: 2016-06-03
Sidansvarig: Webbredaktion