Hitta på sidan

Rapportering till EU om vattenförvaltning

Arbetet med vattenförvaltningen ska rapporteras till EU-kommissionen. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som är ansvariga för rapporteringen. Bland annat ska åtgärdsprogram, övervakningsprogram och förvaltningsplaner rapporteras efter vissa bestämda mallar.

Hur går det till?

Uppgifterna till rapporteringen kommer från Vattenmyndigheterna som samordnar arbetet inom sina respektive vattendistrikt. De redovisar förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och andra uppgifter via databasen VISS. VISS är också verktyget för själva rapporteringen.

EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) använder det som rapporteras på flera sätt. Dels är det Sveriges redogörelse av hur vi nationellt genomfört vattendirektivet. Kommissionen bedömer sedan om Sverige genomfört direktivet på rätt sätt. Dels kan uppgifterna användas av kommissionen till att jämföra alla länders genomförande, och därmed göra en utvärdering av vattendirektivet.

Arbetet genomförs på liknande sätt inom hela EU och på den europeiska miljöbyråns (EEA) hemsida kan man ta del av rapporter och inrapporterade vattendata för hela EU.

Publicerad: 2014-03-04
Uppdaterad: 2023-01-03
Sidansvarig: Webbredaktion