Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Hitta på sidan

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

Publicerad: 2019-09-25
Uppdaterad: 2022-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion