Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Hitta på sidan

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Tidigare bilaga 1

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Tidigare bilaga 2

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Tidigare bilaga 3

Biologska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Tidigare bilaga 4

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Tidigare bilaga 5

Publicerad: 2019-09-25
Uppdaterad: 2022-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion