Växtplankton i sjöar – vägledning för statusklassificering

Den här vägledningen vänder sig till vattenmyndigheterna i deras arbete med att klassificera ekologisk status i enlighet med havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Bedömningsgrunden för växtplankton ska främst användas för att undersöka om förorening av näringsämnen leder till en negativ miljökonsekvens, men kan också vara användbar för att undersöka miljökonsekvensen av försurning. Vägledningen ersätter motsvarande delar i naturvårdsverkets handbok 2007:4.

Publicerad: 2018-12-10
Uppdaterad: 2023-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion