Typologi för sjöar och vattendrag - Vägledning för tillämpning av 6 § i HVMFS 2017:20

Denna vägledning utgör en metodbeskrivning för hur typologi enligt 6 § HMVFS 2017:20 bör genomföras nationellt.

Sammanfattning

Indelningskriterier för typer av svenska sjöar och vattendrag reviderades under 2017 och är numera fastlagda i 6 § HMVFS 2017:20. Vikten av en nationell samstämmighet vad avser tillämpningen av indelningskriterierna är stor och vid remissförfarandet av de nya kriterierna framkom det i flera yttranden från främst vattenmyndigheter och länsstyrelser behov av en snart utvecklad vägledning.

Denna vägledning utgör en metodbeskrivning för hur typologi enligt 6 § HMVFS 2017:20 bör genomföras nationellt. Metodiken har tagits fram av Stina Drakare, SLU, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Uppdraget har innefattat primär förankring av framtagen metodik med expertgrupp bestående av representanter från vattenmyndigheten, länsstyrelser och Havs- och vattenmyndigheten utöver forskare från SLU.

Publicerad: 2018-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion