Hitta på sidan

Vägledning för bedömning av kulturmiljö vid kraftigt modifierat vatten (KMV)

Denna vägledning innehåller kriterier för bedömning av hur kulturmiljöer ska bedömas vid förklarande av kraftigt modifierade vatten.

Omslag för publikation

Vägledningen är ett stöd vid tillämpning av 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen och aktuella bestämmelser i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Vägledningen behöver användas tillsammans med HaV:s Vägledning om kraftigt modifierat vatten (KMV) och definition av ekologisk potential (rapport 2023:12)

och, i relevanta fall, även med andra vägledningar från Havs- och vattenmyndigheten.

Sammanfattning

Vägledningen ska fungera som en praktisk handledning för de experter inom länsstyrelserna som kommer att arbeta med bedömningsförfarandet för kraftigt modifierade vatten avseende kulturmiljö. Vägledningen har tagits fram i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Publicerad: 2024-01-15
Sidansvarig: Webbredaktion