Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Denna vägledning ska fungera som en praktisk handledning för de handläggare/experter som kommer att arbeta med bedömningsförfarandet för kraftigt modifierade vatten.

Vägledningen är användbar för verksamhetsutövare vars verksamhet ligger i en vattenförekomst som förklarats som kraftigt modifierad och som blir berörda av de åtgärder som fastställs som rimliga inom miljökvalitetsnormen god ekologisk potential.

Vägledningen kommer att kompletteras med mer detaljerade vägledningar för olika verksamhetar som kan leda till att en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad.

Publicerad: 2015-06-08
Uppdaterad: 2016-08-15
Sidansvarig: Webbredaktion