Hur kan du som privatperson engagera dig i vattenvårdsfrågor och lokalt åtgärdsarbete?

Hitta på sidan

HaV får ofta frågor från privatpersoner om hur de kan engagera sig i lokalt åtgärdsarbete eller hur de ska göra för att få igång lokala åtgärder för att förbättra vattenkvalitet och biologisk mångfald. Här samlar vi några tips på hur du kan gå vidare som privatperson.

Det finns många organisationer och myndigheter som driver vattenvårdsfrågor av olika slag. Hjälp och stöd för lokalt åtgärdsarbete inom LEVA (lokalt engagemang för vatten) är framförallt riktad till dessa aktörer. Nedan finns hjälp och stöd även för dig som vill delta i vattenvårdsarbetet som privatperson. Antingen om du vill engagera dig i dessa organisationer och projekt som samordnar åtgärdsarbetet eller om du själv äger mark och vill förbättra dina vatten.

Männsikor vid tältFörstora bilden

Foto: Peter Nolbrant

Tips för dig som vill delta i lokalt vattenvårdsarbete med andra

  • Ta kontakt med vattenråd eller vattenvårdsförbund om det finns i ditt område. Dessa vattenorganisationer har god kunskap om vattnet i området och lokala åtgärder som pågår. De kan också vara stödjande och drivande i åtgärdsarbetet och leda projekt. Läs mer på Vattenorganisationerna i Sveriges hemsida.
  • Ta kontakt med lokala föreningar, alltifrån fiskevårdsområdesföreningar till naturskyddsföreningar och fågelklubbar. Det finns många goda exempel på åtgärdsarbete i lokala föreningar.
  • Ta kontakt med kommunen där du bor och ta reda på vad de vet om området du är intresserad av, vad kommunen själva gör och om de känner till andra projekt som är på gång. Du kan till exempel söka upp ansvarig för naturvård (såsom kommunekolog) eller någon ansvarig för vatten och avlopp i din kommun.
  • Ta kontakt med dem som arbetar med vatten på din länsstyrelse. Exempelvis ansvariga för LOVA-medel, ansvariga för fiske- och vattenvård eller beredningssekretariatet för vattenförvaltningen. De har god kunskap om vattnet i sitt län och olika lokala åtgärder som pågår. De kan också hjälpa dig med kontakter till andra som arbetar med vattenvårdsåtgärder både på länsstyrelsen och i andra organisationer.
  • Ta egna initiativ till att bilda nätverk och grupper för det lokala åtgärdsarbetet om inte sådana redan finns i ditt område. Ta kontakt med befintliga nätverk och grupper i länet för att få tips och inspiration. Kontakterna ovan kan hjälpa dig hitta dem.

Tips för dig som äger egen mark och vill utveckla ditt vattenvårdsarbete

Även för dig med egen mark är kontaktvägarna ovan relevanta. Vattenråd, vattenvårdsförbund, ideella organisationer och myndighetskontakter är lika viktiga för dig som är markägare. Som markägare är du central för vattenfrågorna på din mark, samtidigt som organisationer och myndigheter kan hjälpa dig i arbetet och skapa samarbeten. Det finns många goda exempel där myndigheter och organisationer driver olika projekt och stöttar markägare i åtgärdsarbetet.

Dessutom föreslås:

Kontakter när du behöver tillstånd

Tänk på att åtgärder i vatten ofta kräver anmälan eller tillstånd. Du kan också behöva dispenser. Därför behöver du ta kontakt med länsstyrelsen om du vill anlägga en våtmark eller skapa vandringsväg för fisk. Även andra verksamheter i vatten som att bygga brygga eller muddra kräver också kontakt med länsstyrelsen. Om du vill bygga nytt enskilt avlopp, eller förbättra ditt befintliga, ska du kontakta din kommun.

Läs mer om små avlopp

Läs mer om vattenverksamhet

Publicerad: 2022-03-30
Sidansvarig: Webbredaktion