Hjälp och stöd för lokalt åtgärdsarbete

Hitta på sidan

Här hittar du hjälp och stöd lokalt vattenvårdsarbete. Syftet är framförallt att stödja olika former av åtgärdssamordning för att förbättra vattenkvalitet och biologisk mångfald.

Jobbar du på vattenorganisation, ideell förening, kommun eller länsstyrelse för att skapa fler åtgärder som förbättrar våra vatten? Jobbar du med att skapa engagemang, samordna och genomföra vattenvårdsåtgärder? Vi bygger upp denna information för just dig. Sidorna är under uppbyggnad och fylls på löpande.

Kom med synpunkter

Hjälp oss göra underlaget bättre genom att dela med dig av dina egna erfarenheter, komma med kompletteringar och berätta om saker du saknar.

Lämna synpunkter

Lokalt vattenvårdsarbete

Informationen på undersidorna är uppdelade efter de olika delar som är viktiga i lokalt vattenvårdsarbete (Klicka på bilden så blir den större):

När du startar upp lokalt åtgärdsarbete kan du behöva inspiration, goda exempel och starthjälp.

Läs mer om Uppstart

Du behöver i ett tidigt skede fundera över hur du kan organisera åtgärdsarbetet, vilka nätverk som redan finns och vilka som bör delta. Även samverkan är viktig att fortsätta med under hela processen.

Läs mer om Organisation och intressenter

Läs mer om Samverkan vid lokalt åtgärdsarbete.

I ett tidigt skede behöver du prata om vad du vill uppnå i området med de andra som berörs. Har ni liknande visioner och mål? Att ha en gemensam målbild är centralt för fortsättningen, och en viktig del som du måste lägga tid på innan du går vidare med processen.

Läs mer om Vision och målbild

Finns det pengar att söka för det vi vill göra?
Sammanställning över stöd och bidrag för vattenvårdsåtgärder hittar du under Finansiering av lokalt åtgärdsarbete.

Att vara stolta över det som åstadkommits tillsammans är en viktig del i samarbeten. Glöm därför inte bort att fira resultat och tacka de som gjort resultaten möjliga.

Läs mer om Fira

Så når du ut med ditt budskap

Läs våra kommunikationstips

Denna hjälp gäller framförallt för det frivilliga lokala åtgärdsarbetet som sker i samordnad form. Om du är privatperson eller markägare hittar du tips här. Vi vill dock betona att även de åtgärder som görs enligt lagstiftningen är en viktig grund för att förbättra våra vatten. Därför behöver du en grundkunskap om de lagliga kraven på till exempel kommunala reningsverk, små avlopp, industrier och vattenkraft för att sätta det frivilliga lokala åtgärdsarbetet i ett sammanhang. Det finns också många vinster att flera aktörer gör en gemensam planering av åtgärder i ett avrinningsområde och gemensamt planerar tillsyn och frivilliga åtgärder. Vattenråden är bra att ha kontakt med. Kontakta din kommun och länsstyrelse för att höra mer om arbetet med prövning och tillsyn för bättre vatten.

Läs också: Havs- och vattenmyndighetens vägledningar för tillsyn inom exempelvis små avlopp och vattenkraftverk och dammar.

Publicerad: 2021-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion