Hjälp och stöd för lokalt åtgärdsarbete

Hitta på sidan

Här finns stödmaterial som togs fram inom LEVA 2019-2023. Underlagen uppdateras inte längre.

Lokalt vattenvårdsarbete

Informationen på undersidorna är uppdelade efter de olika delar som är viktiga i lokalt vattenvårdsarbete (Klicka på bilden så blir den större):

Förstora bilden

När du startar upp lokalt åtgärdsarbete kan du behöva inspiration, goda exempel och starthjälp.

Läs mer om Uppstart

Du behöver i ett tidigt skede fundera över hur du kan organisera åtgärdsarbetet, vilka nätverk som redan finns och vilka som bör delta. Även samverkan är viktig att fortsätta med under hela processen.

Läs mer om Organisation och intressenter

Läs mer om Samverkan vid lokalt åtgärdsarbete.

I ett tidigt skede behöver du prata om vad du vill uppnå i området med de andra som berörs. Har ni liknande visioner och mål? Att ha en gemensam målbild är centralt för fortsättningen, och en viktig del som du måste lägga tid på innan du går vidare med processen.

Läs mer om Vision och målbild

Finns det pengar att söka för det vi vill göra?
Sammanställning över stöd och bidrag för vattenvårdsåtgärder hittar du under Finansiering av lokalt åtgärdsarbete.

Att vara stolta över det som åstadkommits tillsammans är en viktig del i samarbeten. Glöm därför inte bort att fira resultat och tacka de som gjort resultaten möjliga.

Läs mer om Fira

Publicerad: 2021-03-09
Uppdaterad: 2024-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion