Tillståndsprövning - kungörelser

Torneåverken ansöker om tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen

Havs- och vattenmyndigheten är så kallad bevakningsmyndighet i Sverige för gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Det betyder att Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka allmänna intressen i Sverige vad gäller verksamheter i Finland som kan påverka människor och miljö även i Sverige.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har i enlighet med artikel 18 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige översänt Outokumpu Chrome Oy:s, Outokumpu Stainless Oy:s, Norex Tornio Oy:s, Tapojärvi Oy:s och Refelco Oy:s ansökningshandlingar enligt finska miljöskyddslagen och vattenlagen till Havs- och vattenmyndigheten.

Bakgrund

Torneåverkens huvudsakliga verksamhet utgörs av metallindustri, produktion av råjärn och stål. Ansökan omfattar en revidering av tidigare miljötillstånd för fortsatt verksamheten vid Torneåverken. Samtidigt söker bolagen revidering av tillståndet meddelat av Finsk-svenska gränsälvskommissionen rörande uttag av råvatten och bortledning av avloppsvatten till havet. Ansökan omfattar även revidering av det gällande miljötillståndet för verksamheten vid Röyttä hamn i
Torneå.

Information och handlingar

Handlingar i ärendet finns tillgängligt hos Havs- och vattenmyndigheten. Ytterligare information lämnas av Pia Almbring, tel: 010-698 68 57 pia.almbring@havochvatten.se.

Handlingar finns även hos Gränsälvskommissionen, Storgatan 92A, Haparanda tel: 0922-616 80 och hos Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5C, Luleå tel: 010-225 50 00.

Synpunkter

Synpunkter kan lämnas senast den 20 juli 2020 till Havs- och vattenmyndigheten

Epost: havochvatten@havochvatten.se eller
Havs- och vattenmyndigheten,
Box 11 930, 404 39 Göteborg.

Ange diarienummer 1856-2020.

Publicerad: 2014-12-17
Uppdaterad: 2019-10-23
Sidansvarig: Webbredaktion