Tillståndsprövning - kungörelser

Torneåverken ansöker om tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen – nu komplettering av ansökan

Havs- och vattenmyndigheten är så kallad bevakningsmyndighet i Sverige för gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Det betyder att Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka allmänna intressen i Sverige vad gäller verksamheter i Finland som kan påverka människor och miljö även i Sverige.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har i enlighet med artikel 18 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige översänt Outokumpu Chrome Oy:s, Outokumpu Stainless Oy:s, Norex Tornio Oy:s, Tapojärvi Oy:s och Phoenix Services Oy:s (benämns Torneåverken) ansökningshandlingar enligt finska miljöskyddslagen och vattenlagen till Havs- och vattenmyndigheten.

Bakgrund

Torneåverkens huvudsakliga verksamhet utgörs av metallindustri, produktion av råjärn och stål. Ansökan omfattar en revidering av tidigare miljötillstånd för fortsatt verksamhet vid Torneåverken. Grunden till detta är EU-kommissionens genomförandebeslut (2012/135/EU), där det ställs krav på järn- och stålindustrin att använda bästa tillgängliga teknik (BAT). Samtidigt söker bolagen revidering av tillståndet meddelat av Finsk-svenska gränsälvskommissionen rörande uttag av råvatten och bortledning av avloppsvatten till havet samt revidering av gällande miljötillståndet för verksamheten vid Röyttä hamn i Torneå.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har tidigare informerat om tillståndsärendet i maj 2020. Därefter har ansökan kompletterats med en ny slaggbehandlingsanläggning och andra preciserande uppgifter, och därför informeras ansökan på nytt. De kompletteringar som kommit in finns listade i den kungörelse som publicerats i Finland. I övrigt har inga ändringar föreslagits i verksamheten, dess risker, utsläpp eller konsekvenser.

Information

Handlingar i ärendet finns tillgängligt hos Havs- och vattenmyndigheten. Ytterligare information lämnas av Pia Almbring, telefon: 010-698 68 57 pia.almbring@havochvatten.se

Synpunkter

Synpunkter kan lämnas senast den 1 september 2021 till Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se eller Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg. Ange diarienummer 1856-2020. 

Publicerad: 2014-12-17
Uppdaterad: 2019-10-23
Sidansvarig: Webbredaktion