Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

FN:s havskonferens 2017

Fiji och Sverige tog initiativ till FN:s havskonferens som ägde rum i New York den 5 – 9 juni 2017. Konferensens fokus låg på mål 14 bland FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. HaV bistod med analysunderlag och arrangerade ett sidoevenemang under konferensen.

Mål nummer 14. Illustration.

Om konferensen

  • Konferensens genomgående tema är hållbarhetsmål 14 i Agenda 2030. Det handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.
  • En viktig del av konferensen är partnerskapsdialogerna där stater, företag och andra intressenter ska komma fram till innovativa lösningar på globala utmaningar.
  • Konferensen ska förhoppningsvis leda till en mellanstatlig politisk deklaration som ska driva på det gemensamma arbetet för hållbara hav.
  • Vi och flera andra myndigheter bistod Regeringskansliet med förberedelser, genomförande, uppföljning och analysunderlag till konferensen.

Relaterade evenemang

HaV och andra aktörer som arbetar med Havskonferensen ordnar evenemang som är knutna till FN:s havskonferens.

Samarbeten

Vi tar stöd av IVL Svenska miljöinstitutet för att samla ihop goda exempel på insatser för hållbara hav från svenskt näringsliv. Den 21 mars 2017 arrangerades en workshop där goda exempel visades upp. Läs mer här.

Vi samarbetar även med Havsmiljöinstitutet för att dra nytta av kompetens från svenska lärosäten och öka förståelsen för de motsättningar som finns inom hållbarhetsmål 14. Det finns två fokusområden inom samarbetet. Vi vill få en översikt av åtgärder mot övergödning nationellt, regionalt och i utvalda länder internationellt. Samt även samla och analysera åtgärder mot marint skräp, med fokus på utvecklingsländer och små önationer.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete

Publicerad: 2017-02-13
Uppdaterad: 2017-07-04

Sidansvarig: Webbredaktionen