Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Skagerrak Skyddade områden Yrkesfiske

Bratten

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

Bratten är ett Natura 2000-område och även rapporterat som ett marint skyddat område till Ospar. Området kännetecknas av djupa sprickdalar och stora orörda områden med djupa mjukbottnar.

Här lever många skyddsvärda arter, exempelvis hornkoraller, svampdjur, hajar och rockor. Här har också Sveriges djupaste plats uppmätts, 560 meter.

Fiskeregleringar i Bratten

Fiskefria områden i Bratten.

Fiskefria områden i Bratten. Klicka för större bild.

Bratten är ett viktigt fiskeområde, främst för svenska och danska yrkesfiskare. Det förekommer också fritidsfiske i området.

För yrkesfiske i det skyddade området krävs att fiskaren har en fungerande AIS (Automatic Identification System) påslagen som ett komplement till VMS (Vessel monitoring system).

I området finns flera känsliga miljöer som skyddas helt från yrkesfiske. Dessa fiskefria zoner är utmärkta på den här kartan över Bratten. Vi utreder om ett skonsamt fritidsfiske kan tillåtas i vissa av områdena. Reglering av fritidsfiske sker med nationell fiskerilagstiftning.

Bevarandeåtgärderna är också framtagna för att möta Sveriges åtaganden inom Ospar och Havsmiljödirektivet, eftersom området också ingår i Ospars nätverk av skyddade områden, så kallade MPAs (Marine Protected Areas)

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Skagerrak Skyddade områden Yrkesfiske

Publicerad: 2017-09-29

Sidansvarig: Webbredaktionen