Uppföljning av effekter av fiskereglering i marina skyddade områden

Hitta på sidan

För att undersöka om de marina skyddade områdena är effektiva med fokus på de åtgärder myndigheten infört för att reglera fiske pågår ett arbete med att följa upp effekter av fiskereglering. Arbetet utförs av SLU Aqua och många av undersökningarna görs med hjälp av forskningsfartyget Svea.

Undervattensbild. Fisk äter från mat i påse.

Småfläckig rödhaj. CC BY Havs- och vattenmyndigheten / SLU Aqua.

Fiskereglering

Havs- och vattenmyndigheten arbetar fokuserat med att reglera fiske för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden. Sedan 2019 pågår även ett projekt tillsammans med SLU Aqua och de berörda länsstyrelserna för att undersöka effekterna av fiskereglering i marina skyddade områden.

Områden

I dagsläget rör det områdena Bratten och Kosterfjorden-Väderöfjorden där även Kosterhavets nationalpark ingår i Skagerrak, utsjöbankarna Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank samt Morups bank i Kattegatt.

Hur följs det upp?

I projektet undersöker man de områden där man reglerat fiske, bland annat genom att filma havsbotten och jämföra områden där fiske inte är reglerat för att kunna se effekter av åtgärderna som införts. Man filmar bland annat stora rovfiskar för att undersöka om man når de bevarandemål som kopplar till att man ska ha naturliga födovävar med en fiskfauna av olika arter och varierande ålders- och storleksstruktur.

Publicerad: 2021-09-15
Sidansvarig: Webbredaktion