Egentliga Östersjön

Fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön.

Områden

 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI
 • Föreslagen reglering: Begränsningar i framförallt garnfiske
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Zoneringar med begränsningar i redskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Allt fiske förbjudet, undantag handredskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Allt fiske förbjudet, undantag handredskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Allt fiske på grunt vatten är förbjudet, undantag handredskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Allt fiske förbjudet, undantag handredskap
 • Justering vid beslut: Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Begränsningar i redskap
 • Justering vid beslut: Ingen ändring av regleringen, men en koordinat var felaktig i listan
 • Län: Skåne
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SCI
 • Föreslagen reglering: Begränsningar i framförallt garnfiske
 • Justering vid beslut: Ingen ändring av regleringen. För området där endast svenska fartyg får fiska kommer beslutet träda ikraft den 15 oktober.
Trålgräns markerad med streckad linje.

Innanför trålgränsen är allt fiske med nät förbjudet från och med den 1 november till och med den 30 april. Under övrig tid är fiske med nät endast tillåtet om nätet är försett med aktiva ljudskrämmare, så kallade pingers.

 • Län: Skåne
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA
 • Föreslagen reglering: Begränsning i fiske på grunt vatten
 • Justering vid beslut: Ingen ändring. Dock är befintliga frednings-områden kvar
Blå färg markerar Möllefjorden. Befintliga fredningsområden är markerade med turkos färg och streckad linje.

Allt fiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är förbjudet. Förbudet gäller inte fiske med handredskap eller yrkesfiskare som fiskar ål med fasta redskap med stöd av ålfisketillstånd och enskild rätt. I de delar av området som ligger inom Valjevikens och Skräbeåns fredningsområde gäller även fiskeförbud i enlighet med bestämmelserna för respektive område.

 • Län: Skåne
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI
 • Föreslagen reglering: Begränsning i fiske på grunt vatten
 • Justering vid beslut: Ingen ändring. Dock är befintliga frednings-områden kvar
Blå färg markerar Möllefjorden. Befintliga fredningsområden är markerade med turkos färg och streckad linje.

Allt fiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är förbjudet. Förbudet gäller inte fiske med handredskap eller yrkesfiskare som fiskar ål med fasta redskap med stöd av ålfisketillstånd och enskild rätt. I de delar av området som ligger inom Valjevikens och Skräbeåns fredningsområde gäller även fiskeförbud i enlighet med bestämmelserna för respektive område.

 • Län: Skåne
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI
 • Föreslagen reglering: Begränsning i fiske på grunt vatten
 • Justering vid beslut: Ingen ändring. Dock är befintliga frednings-områden kvar
Blå färg markerar Möllefjorden. Befintliga fredningsområden är markerade med turkos färg och streckad linje.

Allt fiske inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är förbjudet. Förbudet gäller inte fiske med handredskap eller yrkesfiskare som fiskar ål med fasta redskap med stöd av ålfisketillstånd och enskild rätt. I de delar av området som ligger inom Valjevikens och Skräbeåns fredningsområde gäller även fiskeförbud i enlighet med bestämmelserna för respektive område.

 • Län: Kalmar /Gotland
 • EU-reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt garnfiske i hela området. Förbud mot allt fiske på Norra Midsjöbanken.
 • Justering vid beslut: Ingen ändring. Tidpunkten för ikraftträdande för svenskt fiske samordnas med EU-reglering.
 • Län: Kalmar
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Delvis Natura 2000 SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske
 • Justering vid beslut: Ingen ändring av regleringen. För området där endast svenska fartyg får fiska kommer beslutet träda ikraft den 15 oktober.
Mörkt blå färg markerar Ottenby rev inre. Utanför markeras trålgräns med streckad linje.

Allt fiske är förbjudet.

 • Län: Östergötland
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot bottentrålning
 • Ingen justering vid beslut
Mörkt blå färg markerar reglerat område. Streckad linje markerar trålgräns.

Bottentrålning är förbjudet.

 • Län: Östergötland
 • Nationell reglering
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI
 • Föreslagen reglering: Förbud mot bottentrålning
 • Ingen justering vid beslut
Mörkt blå färg markerar reglerat område. Streckad linje markerar trålgräns.

Bottentrålning är förbjudet.

 • Län: Östergötland
 • Skyddsform: Natura 2000 SPA/SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot bottentrålning
 • Ingen justering vid beslut
 • Län: Stockholm
 • EU och nationell reglering
 • Skyddsform: Delvis Natura 2000 SPA/SCI, naturreservat
 • Föreslagen reglering: Förbud mot allt fiske 
 • Justering vid beslut: Ingen ändring av regleringen. För området där endast svenska fartyg får fiska kommer beslutet träda ikraft den 15 oktober.
Trålgräns markeras med streckad linje. Inflyttningsområde markeras med grå färg och Svenska Högarna med mörkare blå. Ljusare blå färg visar Svenska Högarna yttre, GFP-process.

Allt fiske är förbjudet.

Publicerad: 2022-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion