Digitalisering av uppgiftslämnandet

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att stegvis införa elektronisk fångstrapportering inom yrkesfisket. EFR kommer inom en överskådlig framtid bli en plattform för all uppgiftslämning och ersätta alla dagens rapporteringssätt och blanketter.

EFR är ett nytt rapporteringssystem med en digital e-tjänst som ger användaren stöd att fylla i och skicka in kompletta uppgifter. E-tjänsten är utvecklad för att passa formatet i en mobiltelefon eller surfplatta. Användaren har därför enkel åtkomst till systemet och sina uppgifter.

Här kan du följa utvecklingen av EFR och vilka anpassningar till uppgiftslämnandet som planeras.

Varför digitalisering av fångstrapportering?

Efterfrågan på elektroniska tjänster finns i hela samhället och är en del av svenska myndigheters digitaliseringsuppdrag. Tillängliggöra och öka kvalitén på data och effektivisera den offentliga förvaltningen är mål som en digitalisering av fiskets uppgiftlämnande starkt bidrar till.

Korrekt kvothantering och säkra beståndsanalyser, för ett hållbart och långsiktigt fiske, kräver data av god kvalité . Pappersblanketter kräver manuell administration och tar mycket av myndighetens resurser, säger Niclas Törnell, avdelningschef för fiskerikontrollen. Vi utvecklar vår e-tjänst för att tillgodose att fiskaren har ett verktyg som gör det lätt att göra rätt. Nu kan vi låta all tung pappersadministration gå till historien och ta klivet in i framtiden.

Utveckling av EFR

Planen för utvecklingen av EFR är att stegvis anpassa e-tjänsten till olika segments förutsättningar .

  • Den digitala kustfiskejournalen har varit i drift sedan hösten 2021. Justeringar och förbättringar görs löpande.
  • Inför årsskiftet 2023 sjösattes sötvattensjournalen i e-tjänsten. Den är helt anpassad för de nya reglerna för rapportering inom inlandsvatten och sötvattensområdena.
  • I slutet av februari kommer en ny version av EFR som bland annat har en funktion för anmälan av redskapspositioner av laxfällor och ålsumpar.
  • I april kommer du direkt i e-tjänsten kunna skapa PDF-filer av inskickade fiskerapporter för utskrift, skicka med e-post eller spara.
Publicerad: 2022-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion