Hitta på sidan

Mitt fiske för yrkesfiskare

E-tjänsten Mina sidor för yrkesfiskare har bytt namn till Mitt fiske.

E-tjänst där du själv kan sammanställa dina uppgifter

Du som yrkesfiskare kan efter inloggning på Mina sidor hitta e-tjänsten "Mitt fiske". Där du kan se och sammanställa dina elektroniskt inrapporterade fångstsuppgifter.

Vilka e-tjänster som visas beror på vilket fiskeri, vilka fartyg och vilka olika roller du har som kust- eller sötvattensfiskare, licenshavare eller befälhavare . Välj inloggning för:

 • Mitt fiske - Hav (+12m)
  Om du har fartyg som rapporterar i e-loggbok.
 • Mitt fiske - Kust
  Om du har fartyg som rapporterar i elektronisk kustfiskejournal med EFR.
 • Mitt fiske - Sötvatten
  För fiskare i sjöar och vattendrag samt sötvattensområden som rapporterar i elektronisk sötvattensjournal med EFR.

Mitt fiske - Sötvatten

Nu kan du som fiskar i sjöar och vattendrag, och rapporterar elektroniskt (EFR), själv sammanställa dina inrapporterade uppgifter i e-tjänsten "Mitt fiske - Sötvatten". Fångstuppgifter visas artvis per sjö/delområde och du kan välja period för en månad eller för en längre period. Uppgifterna kan sen ses samlat för vald period eller per rapport. Dagar till sjöss visas endast för vald period och inte per rapport.

Manual för Mitt fiske - Sötvatten. Pdf, 396.6 kB.

Mitt fiske - Kust

Yrkesfiskare som bedriver småskaligt fiske och rapporterar elektroniskt i kustfiskejournal genom EFR kan se och sammanställa uppgifter under Mitt fiske - Kust. Utöver fångstrapporteringen finns även uppgifter om:

 • Samfiske
 • Dagar till sjöss
 • Inrapporterade rovdjursskador

Manual för Mitt fiske - Kustfiske. Pdf, 347.6 kB.

Mitt fiske - Hav (+12 m)

Här finns uppgifter om fartyg från 12 meter som rapporterar i e-loggbok. Val av olika uppgifter kan sammanställas av inrapporterade fångstuppgifter. Här finns även uppgifter om fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter.

På startsidan för Mitt fiske -Hav finns information och nyheter om e-tjänsten och från menyn överst på sidan väljer du vilka uppgifter du vill se.

Vilka uppgifter visas?

Det som visas under Mitt fiske är den rapportering som skett från fartygen via e-loggboken eller för kust-/sötvattensfisket i elektroniskt rapportering genom EFR. Uppgifter som rapporteras på blankett visas inte i e-tjänsten Mitt fiske.

Fartyg med demersala fiskemöjligheter kan se sina totala uppgifter samt infiskning av dessa. Uppgifter kan ha justerats av myndigheten efter administrativ kontroll.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Inrapporterade fångstuppgifter finns lagrade i våra databaser och om någon uppgift inte visas korrekt under Mitt fiske, vänligen kontakta FMC. Exempelvis visas inte resor gjorda i ”Testläge” för e-loggboksförande fartyg.

Vem ser vad?

Fiskelicenshavaren kan se alla rapporterade fiskeresor för alla befälhavare på fartyget. En befälhavare som inte är fiskelicenshavare ser enbart sina egna fiskeresor.  

Sötvattensfiskare ser sina uppgifter per sjö, period eller enskild rapport.

Så här gör du för att logga in

De som rapporterar elektronisk använder befintligt användarnamn och lösenord eller BankID även för åtkomst till Mitt fiske. För att få inloggningsuppgifter krävs att du har en fiskelicens eller fiskar med stöd av en fiskelicens, såsom en befälhavare eller samfiskare. Behöver du hjälp med inloggning eller lösenord kontakta FMC.

Klicka på rubriken Mina sidor som du hittar högst upp på hemsidans högra sida. Om du använder en mobiltelefon eller annan enhet med mindre skärm, trycker du på Meny och sedan Mina sidor. Välj därefter inloggningsmetod och logga in.

Nu visas de e-tjänster du har behörighet att använda, välj någon av länkarna för Mitt fiske.

Uppdatera din profil

Om du loggar in med användarnamn och lösenord är det viktigt att du kontrollerar och uppdaterar dina uppgifter om e-postadress och mobiltelefonnummer under din profil. Du måste kunna ta emot en engångskod för att bli inloggad. Uppdatera din profil under Mina sidor

Webbläsare

För bästa användning av e-tjänsten rekommenderar vi att använda webbläsaren Firefox, Chrome eller Edge.

Övriga webbläsare kan ha begränsad funktionalitet.

Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad: 2023-08-22
Sidansvarig: Webbredaktion