Pappersloggboken

Hitta på sidan

På denna sida finns information och instruktioner för dig som använder pappersloggboken. Vilka koder som ska användas vid fångst respektive utkast och annat som är bra att känna till. Vi har även gjort en sammanställning av vanliga fel vid rapportering.

Redovisning av fångst

Vid fångst och landning ska du alltid redovisa om din fångst är under eller om din fångst uppnår minsta referensstorlek för bevarande (MRB). Detta redovisar du med hjälp av koderna BMS och LSC:

  • Koden LSC (Legally Sized Catch) använder du för att redovisa fångst som uppnår minsta referensstorlek för bevarande. Denna kod är aktuell för alla arter som behålls ombord, oavsett om de omfattas av landningsskyldighet eller inte.
  • Koden BMS (Below Minimum Size) använder du för att redovisa fångst som är under minsta referensstorlek för bevarande. Denna kod är enbart aktuell vid fångst och landning av arter som omfattas av landningsskyldigheten.

Koderna är förtryckta på loggbladen. För att redovisa om fångsten är under eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande, ringar du in aktuell kod på loggbladet och fyller i vikten i respektive kolumn på raderna under.

Om antalet kolumner på ett loggblad inte räcker till för att redovisa alla arter ska ett nytt loggblad i loggboken användas. På det andra loggbladet uppger du samma information om fiskeresan (avresa, ankomst osv.) som på det föregående bladet.

Du måste redovisa de arter och mängder fisk i levande vikt som redan förvaras ombord när fartyget lämnar hamn.

På fiskeresan måste du redovisa fångstmängden av en art i loggboken senast när vikten överstiger 50 kilo levande vikt. Om du till exempel gör två ansträngningar med 25 kilo av en art i respektive ansträngning ska samtliga 50 kilo redovisas på det andra draget. Naturligtvis är det tillåtet, och kanske till och med att föredra, att redovisa fångsten redan från 0 kilo på den ansträngning där fångsten hör hemma. På så vis har du alltid koll på siffrorna och de totala fångstmängderna som finns ombord.

Fångst av lax, öring och hummer ska du, precis som tidigare, alltid redovisa från 0 kilo och antal individer, likaså om du ska sumpa fångsten till havs. Antalet individer skriver du i anslutning till vikten.

Positioner i loggboken ska anges i grader och minuter med två decimalers noggrannhet (GG, MM,MM).

Redovisning av utkast

Du behöver dela upp och redovisa dina utkast efter vilken typ av utkast som du har gjort. De olika utkasten redovisar du med hjälp av koderna DIS, DIM, ROV:

  • Koden DIS (Discard) använder du för att redovisa tillåtna utkast, till exempel utkast av arter som inte omfattas av landningsskyldigheten, vid utkast av förbjudna arter eller då arter undantagits från landningsskyldigheten på grund av hög överlevnad. Observera att high-grading av fångst fortsatt är förbjudet.
  • Koden DIM (De minimis) använder du i vissa definierade fisken där en art undantagits från landningsskyldigheten.
  • Koden ROV (Rovdjurskadad fångst) använder du vid utkast av rovdjurskadad fångst och redskap.

Koderna är förtryckta på loggbladen.

Arter som inte får tas iland ska kastas tillbaka till havet. De utkastade fångsterna ska redovisas i loggboken men räknas inte av kvoten. Vid utkast av kvoterade arter måste du redovisa dina utkast från 0 kilo. När det gäller utkast av okvoterade arter måste du redovisa dina utkast från 50 kilo. Utkast vid pelagiskt fiske där fångsten förvaras osorterad i bulk ska redovisas från 50 kilo.

Vid redovisning av utkast behöver du inte ange om utkastad fångst är under eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande.

Redovisning av rovdjurskadad fångst och redskap

Koden ROV ska användas både för rovdjurskadad fångst och rovdjurskadade redskap. Se manual för mer detaljerad redovisning. ROV är en kod för utkast, men i detta fall ska även den rovdjurskadade fångsten som behålls ombord redovisas med ROV.

Redovisning av landning

Alla fångster som du tar i land ska redovisas från 0 kilo per art i landningsdeklarationen. Du ska ange om fångsten som landas är över eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande. Du anger detta genom att skriva den landade vikten i samma kolumn som den fångade. Se manualen för detaljer.

Om fångst behålls ombord för att landas vid ett senare tillfälle ska detta redovisas från 0 kilo på en egen rad i loggboken.

Redovisning av fisketid

Du ska redovisa uppgifter om sättning och upptag av redskap, samt hur många timmar redskapet har fiskat. Du fyller i respektive uppgift i respektive kolumn.

Behandling av personuppgifter

Information om hur dina personuppgifter behandlas Pdf, 32.4 kB..

Vanliga problem vid rapportering

En korrekt rapportering ligger till grund för kvotavräkning och utgör ett underlag i framtida förvaltningsarbetet, därför är det viktigt att rapporteringen är korrekt. Innan du skickar in ditt loggblad på din fiskeresa till oss, titta igenom en extra gång så du ser att allt är korrekt ifyllt. Tänk på att felaktig rapportering kan leda till sanktionsavgift.

För att komma till rätta med den felaktiga rapporteringen kommer här är ett par exempel på de vanligaste felen som vi vill informera om.

Exempel på vanliga fel
Klockslag saknas för utsättning eller upptagning av redskapKlockslag för aktiviteten saknas
Rapportering av datum/tid saknas eller är felaktig

- Felaktigt datum/klockslag
- Ankomstdatum/tid saknas
- Ankomstdatum senare än landningsdatum

Rapportering av hamn saknas eller är felaktig

- Landningshamn/Landningsland saknas
- Ankomsthamn/Ankomstland saknas

Felrapportering av positioner- Position saknas/felaktig för latitud
- Position saknas/felaktig för longitud
Rapportering av fiskeansträngning saknas eller är felaktig- Kvantitet saknas
- Ansträngningstid saknas
- Antal saknas för fiskslag där antal ska anges
- Fiskslag saknas
Rapportering av landningsdeklaration saknas eller är felaktig

- Kvantitet saknas på landningsdeklarationen
- Presentationsform (ex Hel/Rensad) saknas i landningsdeklarationen
- Antal (SAL, TRS och LBE) saknas på landningsdeklarationen

Identifieringsuppgifter för fartyg/personSkeppare saknas
Landningsskyldighet- Angett kastad fisk med fel kod eller ingen kod (DIS/DIM) när landningsskyldighet gäller
- Inte angett någon klasstorlek (LSC/BMS)
Publicerad: 2016-12-09
Uppdaterad: 2023-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion