Rapporteringsskyldighet för sjötrafiken

Hitta på sidan

Sjötrafiken i Europeiska unionen omfattas av en rapporteringsskyldighet som är kopplad till fartyg som ankommer till och fartyg som avgår från hamnar i medlemstaterna.

Syftet är att öka säkerheten och effektiviteten för trafiken men även att förbättra myndigheternas insatser vid tillbud, olyckor, eller potentiellt farliga situationer till sjöss, inklusive sjöräddningsinsatser samt upptäcka föroreningar från fartyg.

Vem ska rapportera?

Enligt direktiv 2002/59/EG gäller rapporteringsskyldigheten för alla fartyg med en bruttodräktighet av minst 300 ton. Dock finns undantag för vissa fartyg, bland annat fiskefartyg vars längd understiger 45 meter.

Hur rapporterar du? 

Då rapporteringsskyldigheten inkluderar uppgifter som behandlas av flera olika myndigheter har en gemensam portal skapats för ändamålet. Den heter Maritime Single Window (MSW) och förvaltas av Sjöfartverket men har tagits fram i samarbete mellan Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen. Genom att rapportera via portalen filtreras uppgifterna till respektive ansvarig myndighet.

Swedish Coast Guard Maritime Clearance (SMC) - Gränskontroll och sjöfartsskydd

Regelverk om rapportering för fartyg som ankommer eller avgår från medlemsstaterna, direktiv 2010/65/EU

Här rapporterar du

https://www.mswreportal.se/

Maritime Single Window 0771-40 00 50

Publicerad: 2018-04-09
Sidansvarig: Webbredaktion