Elektronisk loggbok

Alla fartyg från 12 meter ska vara utrustade med elektronisk fiskeloggbok, även kallad e-loggbok.

Nyheter från och med 19 maj 2021

  • Uppdatering av hamnar och nya redskap.
  • Extra viktigt för de som fiskar lax och rapporterar i eloggboken att uppdatera till den senaste version av klienten.

Senaste listversion 128

Du laddar ned den senaste listversionen direkt i klienten. Gå in under Hjälp > Om vCatch > Ladda ned senaste listversion.

OBS! Gör inte uppdateringen under pågående resa då vCatchklienten måste startas om för att listan skall uppdateras.

Som vanligt kommer det även en påminnelse när en ny listversion finns för nedladdning via ett pop-up-fönster i klienten. 

Senaste version av vCatchklient för närvarande 4.1.5.10969

Nyheter från och med 1 februari 2021

  • Krav på rapportering av däggdjur och fågel.
  • Du som befälhavare kan senarelägga din ankomsttid själv i e-loggboken utan att först få tillstånd från FMC. Du kan ändra tiden för ankomst inom en timme efter den tid som du anmält som ankomsttid.
  • Kortare tid för förhandsanmälan vid pelagiskt fiske i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.
  • Krav på förhandsanmälan (2h) vid ankomst till hamn vid minst 250 kg torsk från Östersjön ombord.
  • Krav på landning i utsedd hamn vid mer än 250 kg torsk från Östersjön ombord.

Nyheter från och med 14 februari 2021

  • Positioner i loggboken ska anges i grader och minuter med två decimalers noggrannhet (GG, MM,MM).

OBS! För att kunna lägga in två decimaler krävs att senaste versionen av vCatch laddas upp. Den finns tillgänglig från och med 9 februari.

Rapportering med e-loggbok

E-loggboken används på fiskefartyg för att registrera och rapportera uppgifter elektroniskt om fisket och ersätter pappersloggboken. Programmet som används heter vCatch och tillhandahålls av oss. Skaffa inloggning till e-loggboken.

Rapporteringen ska ske löpande efter varje aktivitet under fiskeresan. Om utrustningen inte fungerar får fartyget inte lämna hamn.

Vilken utrustning behöver jag ha för att använda e-loggbok?

Dator

Du behöver en dator ombord som uppfyller vissa minimikrav som till exempel kommunikationsmöjlighet via VMS. Läs mer om minimikravet här

Tillgång till internet

För att kunna uppdatera programvaran vCatch behövs internetuppkoppling. Om du dessutom väljer detta kommunikationsalternativ för att rapportera in dina uppgifter i loggboken behövs internetuppkopplingen ombord.

VMS-kommunikation

För att kunna rapportera uppgifter när internet inte används eller har begränsad täckning. Läs mer om VMS här.

Installation

Installation av e-loggboken får endast göras av en behörig installatör. Hör med ditt lokala serviceföretag om de har behörighet.Vid installationen ska installatören ha kontakt med oss för att testa att rapporterna kommer fram. Installatören kommer även att gå igenom och anpassa grundinställningarna i vCatch för ditt fartyg. Du som fartygstillståndshavare, eller den person du utser, ska närvara vid detta tillfälle och förmedla nödvändig information till berörda befälhavare på fartyget

Driftskostnader

Fartyget betalar själv egen rapporteringskostnad direkt efter det att e-loggboken installerats. Årskostnaden för att använda e-loggbok kan variera och beror bland annat på om sändningen sker via Internet eller via VMS. Att sända via VMS är långsammare och dyrare än att sända via internet.

Utbildning och support

Utbildning i e-loggboksrapportering kan vid behov anordnas av oss.

FMC har öppet dygnet runt och kan hjälpa dig med frågor om och problem med e-loggboken. För att vi lättare ska kunna assistera dig på distans har du möjlighet att få tillgång till Team Viewer, ett fjärrstyrningsprogram, samtidigt som vCatch installeras. Denna installation är valfri men underlättar avsevärt vår service till dig.

I samband med installationen får du inloggningsuppgifter till "Mina sidor" där det bland annat går att se vilka uppgifter som rapporterats in till oss. Fiskelicenshavare kan se alla rapporterade fiskeresor för alla befälhavare på fartyget. En befälhavare som inte är fiskelicenshavare ser enbart sina egna fiskeresor.

Här kan du läsa mer om "Mina sidor"

Information om vCatch och Windows 11

Vi uppmanar dig att avvakta med att uppdatera ditt operativsystem till Windows 11, eftersom det kan uppstå problem med rapporteringen i vCatchklienten.