Elektronisk loggbok

Alla fartyg från 12 meter ska vara utrustade med elektronisk fiskeloggbok, även kallad e-loggbok.

Senaste listversion 120

Du laddar ned den senaste listversionen direkt i klienten. Gå in under Hjälp > Om vCatch > Ladda ned senaste listversion.

OBS! Gör inte uppdateringen under pågående resa då vCatchklienten måste startas om för att listan skall uppdateras.

Som vanligt kommer det även en påminnelse när en ny listversion finns för nedladdning via ett pop-up-fönster i klienten. 

Senaste version av vCatchklient för närvarande 4.1.2.12644 


Lista över artkoder

Gammal artkod

Ny artkod

Artnamn

BRT

MXV

Rötsimpa

DLF

 TPA 

Vågmär

ESB

BSS

Havsaborre

FRU

ACC

Gärs

LFB

RCR

Paddtorsk

MTL

MLR

Multe, tjockläppad

PRM

ALS

Montagu´s räka

RLS

RJK

Vitrocka

SBZ

SBX

Familjen Havsrudor

STU

APU

Stör

SUN

MOX

Klumpfisk

TAS

TSD

Staksill

TSS

GTA

Storspigg

MZZ

MZZ

Okända fångster

 

Rapportering med e-loggbok

FMC 0771-10 15 00

1. Anmälningar
2. Elektronisk rapportering, e-loggbok
3. Information om fiskestopp
4. Övriga supportärenden

E-loggboken används på fiskefartyg för att registrera och rapportera uppgifter elektroniskt om fisket och ersätter pappersloggboken. Programmet som används heter vCatch och tillhandahålls av oss. Skaffa inloggning till e-loggboken.

Rapporteringen ska ske löpande efter varje aktivitet under fiskeresan. Om utrustningen inte fungerar får fartyget inte lämna hamn.

Vilken utrustning behöver jag ha för att använda e-loggbok?

Dator

Du behöver en dator ombord som uppfyller vissa minimikrav som till exempel kommunikationsmöjlighet via VMS. Läs mer om minimikravet här

Tillgång till internet

För att kunna uppdatera programvaran vCatch behövs internetuppkoppling. Om du dessutom väljer detta kommunikationsalternativ för att rapportera in dina uppgifter i loggboken behövs internetuppkopplingen ombord.

VMS-kommunikation

  • För att kunna rapportera uppgifter när internet inte används eller har begränsad täckning. Läs mer om VMS här.

Installation

Installation av e-loggboken får endast göras av en behörig installatör. Hör med ditt lokala serviceföretag om de har behörighet.Vid installationen ska installatören ha kontakt med oss för att testa att rapporterna kommer fram. Installatören kommer även att gå igenom och anpassa grundinställningarna i vCatch för ditt fartyg. Du som fartygstillståndshavare, eller den person du utser, ska närvara vid detta tillfälle och förmedla nödvändig information till berörda befälhavare på fartyget

Driftskostnader

Fartyget betalar själv egen rapporteringskostnad direkt efter det att e-loggboken installerats. Årskostnaden för att använda e-loggbok kan variera och beror bland annat på om sändningen sker via Internet eller via VMS. Att sända via VMS är långsammare och dyrare än att sända via internet.

Utbildning och support

Utbildning i e-loggboksrapportering kan vid behov anordnas av oss.

FMC har öppet dygnet runt och kan hjälpa dig med frågor om och problem med e-loggboken. För att vi lättare ska kunna assistera dig på distans har du möjlighet att få tillgång till Team Viewer, ett fjärrstyrningsprogram, samtidigt som vCatch installeras. Denna installation är valfri men underlättar avsevärt vår service till dig.

I samband med installationen får du inloggningsuppgifter till "Mina sidor" där det bland annat går att se vilka uppgifter som rapporterats in till oss.

Här kan du läsa mer om "Mina sidor"