Elektronisk loggbok

Hitta på sidan

Alla fartyg från 12 meter ska vara utrustade med elektronisk fiskeloggbok, även kallad e-loggbok.

Nyheter från 1 januari 2024

Norge har beslutat om att förbjuda gränsöverskridande fiske i Skagerrak för fartyg från 12 meter och över, samt för dessa fartyg även införa krav på anmälan om inträde och utträde. När fartyg befinner sig i norsk ekonomisk zon måste även en anmälan om daglig fångstaktivitet ske, utöver den vanliga fångstrapporteringen i vCatch.

Vad innebär det?

  • Fartyget får inte ha redskapet i vattnet när gränsen till och från norsk ekonomisk zon passeras.
  • En COE- anmälan måste skickas och godkännas, innan gränsen passeras vid inträde till norsk ekonomisk zon.
  • En DCA-anmälan måste skickas minst en gång per dygn då fartyget befinner sig i norsk ekonomisk zon, senast 23:59 UTC eller senast innan COX skickas.
  • En COX måste skickas och godkännas, innan fartyget passerar gränsen vid utträde från norsk ekonomisk zon.

Vad betyder de olika anmälningarna?

COE – Catch on Entry
COX – Catch on Exit
DCA- Daily Catch Activity

Under rubriken ”Manualer för elektronisk loggbok” längre ner på sidan hittar du information om de olika anmälningarna och hur du skickar dessa från vCatch.

Observera att regelverket gällande anmälningar vid fiske i norsk ekonomisk zon i Nordsjön inte förändras.

Det är befälhavarens ansvar att vid fiske i norsk ekonomisk zon vara uppdaterad med de norska reglerna. Mer info om norska bestämmelser hittar du på Fiskeridirektoratets hemsida.

Senaste version av vCatchklient för närvarande 4.1.5.10969

Rapportering med e-loggbok

E-loggboken används på fiskefartyg för att registrera och rapportera uppgifter elektroniskt om fisket och ersätter pappersloggboken. Programmet som används heter vCatch och tillhandahålls av HaV. Få tillgång till inloggning för e-loggboken.

Rapporteringen ska ske löpande efter varje aktivitet under fiskeresan. Om utrustningen inte fungerar får fartyget inte lämna hamn.

Vilken utrustning behöver jag ha för att använda e-loggbok?

Dator

Du behöver en dator ombord som uppfyller vissa minimikrav som till exempel kommunikationsmöjlighet via VMS. Läs mer om minimikravet. Pdf, 83 kB.

Tillgång till internet

För att kunna uppdatera programvaran vCatch behövs internetuppkoppling. Om du dessutom väljer detta kommunikationsalternativ för att rapportera in dina uppgifter i loggboken behövs internetuppkopplingen ombord.

VMS-kommunikation

För att kunna rapportera uppgifter när internet inte används eller har begränsad täckning. Läs mer om VMS.

Första installation av vCatch på din dator

Innan du installerar vCatch för första gången behöver du användarnamn och lösenord kopplat till fartyget. Dessa får du genom att kontakta FMC. Den första installationen av vCatchklienten sker endast under kontorstid.

Varje enskild befälhavare som kommer att ansvara för rapportering av uppgifter i vCatch behöver ett användarnamn. Det är samma som vid inloggning till Mina Sidor. Om du inte har ett användarnamn, kontakta FMC och meddela namn, personnummer, mejladress och mobilnummer.

Första gången du installerar vCatch på din dator använder du en installationsfil från HaV:s hemsida. Du hittar den längre upp på den här sidan under rubriken ”vCatch – senast tillgängliga version”.

Vid efterföljande uppdateringar av klient och tillhörande lista laddas dessa ner direkt från klienten (se nedan).

Uppdatering av klient och listversion

Du laddar ned de senaste versionerna direkt i klienten. Om din gamla setup fil ligger kvar på skrivbordet raderar du den. Gå sedan in under Hjälp > Om vCatch > (i klienten) och ladda ned senaste klient- alternativt listversion.

OBS! Gör inte uppdateringen under pågående resa då vCatchklienten måste startas om för att versionen ska uppdateras.

Som vanligt kommer det även en påminnelse när en ny version finns för nedladdning via ett pop-up-fönster i klienten.

För instruktion om uppdatering, se manual för vCatch.

Driftskostnader

Fartyget betalar själv egen rapporteringskostnad direkt efter det att e-loggboken installerats. Årskostnaden för att använda e-loggbok kan variera och beror bland annat på om sändningen sker via Internet eller via VMS. Att sända via VMS är långsammare och dyrare än att sända via internet.

Utbildning och support

Utbildning i e-loggboksrapportering kan vid behov anordnas av oss.

FMC har öppet dygnet runt och kan hjälpa dig med frågor om och problem med e-loggboken. För att FMC lättare ska kunna assistera dig på distans är det bra om du i samband med installationen av vCatch laddar ner fjärrstyrningsprogrammet Team Viewer. Installationen av Team Viewer är valfri men underlättar avsevärt servicen till dig.

Mitt fiske

Under Mina Sidor finns e-tjänsten Mitt fiske. Där kan du se och sammanställa dina uppgifter som rapporterats in till HaV. Fiskelicenshavare kan se alla rapporterade fiskeresor för alla befälhavare på fartyget. En befälhavare som inte är fiskelicenshavare ser enbart sina egna fiskeresor.

Här kan du läsa mer om e-tjänsten Mitt fiske

Publicerad: 2013-11-14
Uppdaterad: 2023-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion