Kvoter i Västerhavet

Hitta på sidan

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt (räknat i ton).

Kvoter i Västerhavet 2021

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, 2020 och 2021 (räknat i ton). Preliminär 2020-12-17.

Kvoter
Område

Art

TAC 2020

TAC 2021

Svensk kvot 2020

Svensk kvot 2021

Norska Havet

Sill (EU-andel)

34216

6681

4344

1086

Nordlig - EU o Internationell

Blåvitling (EU-andel)

326484

136139

12330

6412

Grönländska vatten

Lodda

0

*

0

*

Nordsjön EU zon

Tobis

228837

*

7926

*

Nordsjön EU zon

Sill

385008

96252

3913

978

Nordsjön EU zon

Sill ej konsum.

8954

2239

42

11

Nordsjön/Skag/Katt

Makrill (EU-andel)

32022

19707

5188

3372

Nordsjön EU zon

Torsk

14718

3680

17

4

Nordsjön EU zon

Kolja

35653

8914

143

36

Nordsjön EU zon

Vitling

17158

4290

3

1

Nordsjön EU zon

Långa

4237

1060

18

5

Nordsjön/Skag/Katt

Gråsej

79813

19955

452

113

Nordsjön EU zon

Skarpsill

169778**

-

1330**

-

Nordsjön EU zon (syd)

Taggmakrill

13763

3442

75

19

Nordsjön EU zon (nord)

Taggmakrill

70617

45901

675

439

Nordsjön EU zon

Marulk

14085

3522

13

3

Nordsjön EU zon

Piggvar, Slätvar

6498

1625

7

2

Nordsjön EU zon

Berg o Rödtunga

6785

1697

11

3

Nordsjön EU zon

Räka

1200

60

36

2

Nordsjön EU zon

Lubb

251

64

7

2

Nordsjön norsk zon

Torsk


382

96


Nordsjön norsk zon

Kolja


707

177


Nordsjön norsk zon

Gråsej


880

220


Nordsjön norsk zon

Bleka, vitling


190

48


Nordsjön norsk zon

Sill


948

237


Nordsjön norsk zon

Makrill


271

176


Nordsjön norsk zon

Räka


123

31


Nordsjön norsk zon

Industriarter


800

200


Nordsjön norsk zon

Övriga arter


trad***

trad***


Skagerrak/Kattegatt

Sill

24528

6132

10783

2696

Skagerrak/Kattegatt

Sill ej konsum.

6659

1665

916

229

Skagerrak/Kattegatt

Skarpsill

38029**

*

9642**

*

Skagerrak

Torsk

2103

526

294

74

Kattegatt

Torsk bifångst

130

123

48

46

Skagerrak/Kattegatt

Kolja

2193

548

209

52

Skagerrak/Kattegatt

Vitling

1660

415

125

31

Skagerrak/Kattegatt

Kummel

3403

851

267

67

Skagerrak

Rödspotta

19647

4912

709

177

Kattegatt

Rödspotta

1141

719

114

41

Skagerrak/Kattegatt

Räka

6115

1529

1143

286

Skagerrak/Kattegatt

Havskräfta

13733

12360

3611

3250

Skagerrak/Kattegatt

Äkta tunga

533

596

17

19

Skagerrak/Kattegatt

Långa

179

44

39

10

Skagerrak/Kattegatt

Birkelånga

5

2

2

1

Skagerrak/Kattegatt

Lubb

31

-

8

-

Skagerrak/Kattegatt

Rockor

47

12

10

3

Skag/Katt/Nordsjön

Guldlax

1234

309

43

11

* Beslutas under 2021

** TAC jul 2020 – jun 2021

*** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå

Kvoter i Västerhavet 2020

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak o Kattegatt, 2019 och 2020 (räknat i ton). Preliminär 2019-12-18.

Kvoter

Område

Art

TAC 2019

TAC 2020

Svensk TAC 2019

Svensk TAC 2020

Norska Havet

Sill (EU-andel)

38315

34216

4865

4344

Nordlig - EU & Inter­nationell

Blå­vitling (EU-andel)

319727

326484

12075

12330

Grön­ländska vatten

Lodda

*

*

*

*

Nordsjön EU zon

Tobis

*

*

*

*

Nordsjön EU zon

Sill

385008

385008

3913

3913

Nordsjön EU zon

Sill, ej konsum­tion

13190

8954

61

42

Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt

Makrill (EU-andel)

23296

27070

4034

5188

Nordsjön EU zon

Torsk

29437

14719

32

17

Nordsjön EU zon

Kolja

28950

35652

116

143

Nordsjön EU zon

Vitling

17191

17158

3

3

Nordsjön EU zon

Långa

4035

4237

16

18

Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt

Gråsej

93614

79812

533

531

Nordsjön EU zon

Skarp­sill

112102**


1330**


Nordsjön EU zon (syd)

Tagg­makrill

15179

13763

75

75

Nordsjön EU zon (nord)

Tagg­makrill

119118

70617

675

675

Nordsjön EU zon

Marulk

20237

14085

18

13

Nordsjön EU zon

Pigg­var, Slät­var

8122

6498

9

7

Nordsjön EU zon

Berg-, Röd­tunga

7374

6785

13

12

Nordsjön EU zon

Räka

1566

1200

47

36

Nordsjön EU zon

Lubb

251

251

7

7

Nordsjön EU zon

Pigg­haj

förbud

förbud

förbud

förbud

Nordsjön Norsk zon

Sill886

948

Nordsjön Norsk zon

Makrill253

271

Nordsjön Norsk zon

Torsk382

382

Nordsjön Norsk zon

Kolja707

707

Nordsjön Norsk zon

Gråsej880

880

Nordsjön Norsk zon

Bleka, Vitling190

190

Nordsjön Norsk zon

Räka123

123

Nordsjön Norsk zon

Foder­fisk800

800

Nordsjön Norsk zon

Övriga artertrad***

trad***

Skagerrak / Kattegatt

Rockor

47

47

10

10

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Guld­lax

1234

1234

43

43

Skagerrak / Kattegatt

Lubb

31

31

8

8

Skagerrak / Kattegatt

Sill

29326

24528

12893

10783

Skagerrak / Kattegatt

Sill, ej konsum­tion

6659

6659

916

916

Skagerrak / Kattegatt

Skarp­sill

266624

13312****

6750

3375****

Skagerrak

Torsk

4205

2103

589

294

Kattegatt

Torsk, bi­fångst

567

130

176

48

Skagerrak / Kattegatt

Kolja

1780

2193

170

209

Skagerrak / Kattegatt

Vitling

1660

1660

119

125

Skagerrak / Kattegatt

Kummel

4286

3403

336

267

Skagerrak

Röd­spotta

16782

19646

700

709

Kattegatt

Röd­spotta

1705

1141

171

114

Skagerrak / Kattegatt

Räka

4314

4430****

807

828****

Skagerrak / Kattegatt

Havs­kräfta

13733

13733

3611

3611

Skagerrak / Kattegatt

Äkta tunga

502

533

16

17

Skagerrak / Kattegatt

Långa

170

179

38

40

Skagerrak / Kattegatt

Birke­långa

8

5

3

2

Skagerrak / Kattegatt

Pigg­haj

förbud

förbud

förbud

förbud


Publicerad: 2016-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information