Kvoter i Västerhavet 2020

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak o Kattegatt, 2019 och 2020 (räknat i ton). Preliminär 2019-12-18.

Kvoter
OmrådeArtTAC 2019TAC 2020Svensk TAC 2019Svensk TAC 2020

Norska Havet

Sill (EU-andel)

38315

34216

4865

4344

Nordlig - EU & Internationell

Blåvitling (EU-andel)

319727

326484

12075

12330

Grönländska vatten

Lodda

*

*

*

*

Nordsjön EU zon

Tobis

*

*

*

*

Nordsjön EU zon

Sill

385008

385008

3913

3913

Nordsjön EU zon

Sill, ej konsumtion

13190

8954

61

42

Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt

Makrill (EU-andel)

23296

27070

4034

5188

Nordsjön EU zon

Torsk

29437

14719

32

17

Nordsjön EU zon

Kolja

28950

35652

116

143

Nordsjön EU zon

Vitling

17191

17158

3

3

Nordsjön EU zon

Långa

4035

4237

16

18

Nordsjön/ Skagerrak/ Kattegatt

Gråsej

93614

79812

533

531

Nordsjön EU zon

Skarpsill

112102**


1330**


Nordsjön EU zon (syd)

Taggmakrill

15179

13763

75

75

Nordsjön EU zon (nord)

Taggmakrill

119118

70617

675

675

Nordsjön EU zon

Marulk

20237

14085

18

13

Nordsjön EU zon

Piggvar, Slätvar

8122

6498

9

7

Nordsjön EU zon

Berg-, Rödtunga

7374

6785

13

12

Nordsjön EU zon

Räka

1566

1200

47

36

Nordsjön EU zon

Lubb

251

251

7

7

Nordsjön EU zon

Pigghaj

förbud

förbud

förbud

förbud

Nordsjön Norsk zon

Sill886

948

Nordsjön Norsk zon

Makrill253

271

Nordsjön Norsk zon

Torsk382

382

Nordsjön Norsk zon

Kolja707

707

Nordsjön Norsk zon

Gråsej880

880

Nordsjön Norsk zon

Bleka, Vitling190

190

Nordsjön Norsk zon

Räka123

123

Nordsjön Norsk zon

Foderfisk800

800

Nordsjön Norsk zon

Övriga artertrad***

trad***

Skagerrak / Kattegatt

Rockor

47

47

10

10

Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön

Guldlax

1234

1234

43

43

Skagerrak / Kattegatt

Lubb

31

31

8

8

Skagerrak / Kattegatt

Sill

29326

24528

12893

10783

Skagerrak / Kattegatt

Sill, ej konsumtion

6659

6659

916

916

Skagerrak / Kattegatt

Skarpsill

266624

13312****

6750

3375****

Skagerrak

Torsk

4205

2103

589

294

Kattegatt

Torsk, bifångst

567

130

176

48

Skagerrak / Kattegatt

Kolja

1780

2193

170

209

Skagerrak / Kattegatt

Vitling

1660

1660

119

125

Skagerrak / Kattegatt

Kummel

4286

3403

336

267

Skagerrak

Rödspotta

16782

19646

700

709

Kattegatt

Rödspotta

1705

1141

171

114

Skagerrak / Kattegatt

Räka

4314

4430****

807

828****

Skagerrak / Kattegatt

Havskräfta

13733

13733

3611

3611

Skagerrak / Kattegatt

Äkta tunga

502

533

16

17

Skagerrak / Kattegatt

Långa

170

179

38

40

Skagerrak / Kattegatt

Birkelånga

8

5

3

2

Skagerrak / Kattegatt

Pigghaj

förbud

förbud

förbud

förbud


Publicerad: 2016-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information