Välkommen till en serie webbinarier om tillsyn av små avlopp

Hitta på sidan

På denna sida hittar du anmälningsformulär till våra kommande webbinarier.

I september 2022 publicerade Havs- och vattenmyndigheten en uppdaterad vägledning om tillsyn av små avlopp. Vi erbjuder nu ett antal kostnadsfria webbinarier på fem olika teman som knyter an till den uppdaterade vägledningen. Tema 2 ”Förberedelser inför tillsyn” är också en del i Havs- och vattenmyndighetens fokusområde Små avlopp som ingår i den nationella strategin för miljöbalkstillsyn.

Webbinarierna vänder sig till kommunernas handläggare och länsstyrelsernas tillsynsvägledare inom tillsynsområdet små avlopp.

Länk skickas med e-post cirka en vecka innan till webbinariet sänds.

Frågor kring webbinarierna skickas till vår funktionsbrevlåda: smaavlopp@havochvatten.se

1. Introduktion till vägledningen och handläggarens roll

a. Måndag 14 november kl. 13.30-14.30
b. Torsdag 24 november kl. 10.00-11.00
c. Måndag 13 mars kl 10.00-11.00

Anmälan till a och b - stängd.
Anmälan till c senast den 1 mars.

Här kan du se presentationsmaterial från webbinariet Pdf, 8.5 MB.

2. Förberedelser inför tillsyn (riskklassning med mera)

a. Måndag 12 december kl. 13.30-14.30
b. Tisdag 20 december kl. 13.30-14.30
c. Tisdag 21 mars kl 13.30-14.30

Anmälan till a och b - stängd.
Anmälan till c senast den 1 mars.

Här kan du se presentationsmaterial från webbinariet Pdf, 6.7 MB.

3. Utredning och bedömning av avloppsanläggningar

a. Onsdag 18 januari kl. 13.30-14.30
b. Torsdag 26 januari kl. 10.00-11.00
c. Torsdag 30 mars kl 13.30-14.30

Anmälan till a och b - stängd.
Anmälan till c senast den 1 mars.

Här kan du se presentationsmaterial från webbinariet Pdf, 6.1 MB.

5. Tillsynsbeslut

a. Onsdag 22 februari kl 13.30-14.30
b. Torsdag 2 mars kl 10.00-11.00
c. Onsdag 26 april kl 13.30-14.30

Anmälan till a och b senast den 15 februari.
Anmälan till c senast den 1 april.

Teknikintroduktion för dig som är ny inom tillsynsområdet små avloppsanläggningar.

Teknik 1 a Fredag 3 februari kl 10.00 -11.00
Teknik 1 b Tisdag 28 februari kl 13.30-14.30

Anmälan till 1a - stängd.
Anmälan till 1b senast den 15 februari.

Här kan du se presentationsmaterial från webbinariet Pdf, 11.3 MB.

Publicerad: 2022-10-14
Uppdaterad: 2023-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion