Kosterfjorden - Väderöfjorden

Hitta på sidan

Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur är det uppskattningsvis 200 arter som endast finns i området Kosterfjorden - Väderöfjorden. Det är unika naturvärden och därför är det viktigt att fisket här bedrivs på ett sätt så att dessa inte skadas.

Karta över fiskefria områden

Fiskefria områden i Kosterfjorden och Väderöfjorden.

Fiskefria områden i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Klicka för större bild.

Särskilt känsliga områden är de djupa hårdbottnarna, områden med ögonkorall samt de grunda, exponerade områdena i ytterskärgården med sina tareskogar. I elva stycken särskilt känsliga områden råder trålförbud, se bilden.

Genom de regleringar som anges nedan bedöms det att räkfisket i området kan bedrivas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Regler för yrkesfiske

Tillstånd och utbildning

För att fiska efter nordhavsräka i området krävs utbildning och tillstånd för trålfiske. Ansökan, som ska göras av fiskelicenshavaren eller behörig företrädare för denne, ska ges in till HaV senast två kalendermånader före fisket är tänkt att påbörjas inom en förvaltningsperiod från 1 juni till 31 maj. Kravet på tillstånd innebär att den som inte följer regelverket kan komma att få tillståndet återkallat och inte kan fiska mer i området. Om du inte gått utbildningen tidigare kan du anmäla dig i formuläret nedan.

Anmälan utbildningAIS

Ett annat krav är att endast fartyg som har en fungerande AIS (Automatic Identification System) ombord får fiska efter nordhavsräka i området. AIS är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser i realtid.

Övervakning och åtalsanmälan

HaV övervakar fiskeverksamhet i områden där trålfiske är förbjudet och kontrollerar att fartygen använder AIS. Överträdelser kan komma att åtalsanmälas.

Fiskeregler för allmänheten

För regler för allmänheten i Kosterfjorden - Väderöfjorden, se Regler för Kosterhavets nationalpark.

Publicerad: 2018-01-10
Uppdaterad: 2018-11-05
Sidansvarig: Webbredaktion