Bratten

Hitta på sidan

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

Om Bratten

Bratten är ett Natura 2000-område och även rapporterat som ett marint skyddat område till Ospar. Området kännetecknas av djupa sprickdalar och stora orörda områden med djupa mjukbottnar.

Här lever många skyddsvärda arter, exempelvis hornkoraller, svampdjur, hajar och rockor. Här har också Sveriges djupaste plats uppmätts, 560 meter.

Fiskeregleringar i Bratten

Fiskefria områden i Bratten.

Fiskefria områden i Bratten. Klicka för större bild.

Bratten är ett viktigt fiskeområde, främst för svenska och danska yrkesfiskare. Det förekommer också fritidsfiske i området.

Yrkesfiske

I området finns flera känsliga miljöer som skyddas helt från yrkesfiske. Dessa fiskefria zoner är utmärkta på den här kartan över Bratten, reglerna finns att hitta i kommissionens delegerade förordning.

Positionerna för fiskefria zoner hittar du här Pdf, 163.3 kB.

Förbud

I de fiskefria zonerna är det förbjudet att bedriva yrkesmässig fiskeverksamhet. Det innefattar bland annat utsättning, utplacering, släpning och upptagning av fiskeredskap. För trålfiske innebär det i praktiken att det inte är tillåtet att förbereda ett tråldrag genom att sätta ut trålen, ej heller att hala trålen inom dessa zoner. Varken trål eller fartyg får befinna sig i zonerna då fiskeverksamhet bedrivs.

Genomsegling/transitering

De enda tillfällen ett fiskefartyg får vara i de fiskefria zonerna är vid genomsegling/transitering av zonerna, och redskapen ska vid dessa tillfällen vara surrade och stuvade. Det innebär bland annat att nätredskap, vikter och liknande utrustning då ska lösgöras från trålbord, sveplinor, trålvarp och rep.

AIS

För yrkesfiske i det skyddade området krävs att fiskaren har en fungerande AIS (Automatic Identification System) klass A påslagen som ett komplement till VMS (Vessel monitoring system).

Om yrkesfiskaren lagt in koordinaterna för de fiskefria områdena i fartygets navigations­utrustning är det yrkesfiskarens ansvar att de är rätt inlagda.

Övervakning och åtalsanmälan

HaV övervakar överträdelser i de fiskefria zonerna i realtid samt gör administrativa kontroller av om ett fartyg bedrivit fiskeverksamhet i dessa zoner. Överträdelser av om ett fiskefartyg bedrivit fiskeverksamhet, inte haft redskapen surrade eller stuvade vid transitering/genomsegling eller inte använt AIS kan komma att åtalsanmälas.

Fritidsfiske

Även fritidsfiske kan innebära en risk för negativ påverkan i området och har därför reglerats i de känsligaste områdena. Regleringen av fritidsfisket sker med nationell fiskerilagstiftning. Positionerna för de zoner där fritidsfiske är förbjudet hittar du i HVMFS 2019:16 Pdf, 306.1 kB.

Översiktlig karta över de områden där fritidsfiske är förbjudet:

Översiktlig karta över de områden där fritidsfiske är förbjudet:

Översiktlig karta över de områden där fritidsfiske är förbjudet.

Publicerad: 2017-01-27
Uppdaterad: 2019-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion