Havs- och vattenmiljörådet

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten samverkar med sexton intresseorganisationer och samhällsaktörer i Havs- och vattenmiljörådet. Ett par gånger om året samlas rådet för att utbyta information om frågor som handlar om havs- och vattenmiljön.

Havs- och vattenmiljörådet har en rådgivande roll till Havs- och vattenmyndigheten, och kan genom rådet peka på möjligheter och problem som behöver åtgärdas, samtidigt som myndigheten kan informera om pågående arbeten och få återkoppling till havs- och vattenmiljöarbetet.

Havs- och vattenmyndigheten har det samordnande ansvaret för Havs- och vattenmiljörådet.

Deltagande organisationer

Publicerad: 2014-04-03
Uppdaterad: 2016-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion