Medarbetare minns tillbaka

Många medarbetare på myndigheten har varit med sedan starten. Här delar de med sig av sina erfarenheter och minnen från tiden som gått.

Det gick mycket tid åt att dra gränserna mellan vad den nya myndigheten skulle göra och vad Naturvårdsverket skulle göra. Ett konkret exempel är de verksamheter som rörde havs- och vattenmiljön och som Naturvårdsverket då ansvarade för. Det var inte helt okomplicerat att bestämma var land slutar och var vatten och hav börjar.

Maria Hellsten, arbetade som stabschef på Fiskeriverket och fick motsvarande tjänst på HaV.

Jag minns vårt första House Warming Party. Då hade alla enheter en liten utställning och visade för övriga kollegor vad man jobbade med. Mycket intressant! Vi gick runt och minglade en hel dag och tittade på allas jobb och lärde oss massor om varandras arbete.

Ann-Charlotte Berntsson, kommunikatör på HaV.

Den sista, eller kanske bör jag säga den senaste, fakturan som Havs- och vattenmyndigheten fick ställd till Fiskeriverket kom i höstas. Jag fick nästan något religiöst i blicken när jag fick se den och kände att Fiskeriverkets själ lever vidare på något sätt.

Jan Eriksson, assistent på ekonomienheten.

Det har varit väldigt lärorikt att få forma och bygga upp myndighetens process och rutin för inventering av forskningsbehov tillsammans med mina kollegor. Så här i backspegeln inser jag att vi har gjort ett stort jobb, och arbetet fortsätter förstås med att utveckla den processen.

Emma Sernland, utredare på miljöuppföljningsenheten.

Havs- och vattenforum, som jag tror genomfördes första gången 2013, blev fantastiskt! Det var en ny sorts möte med mycket interaktivitet, workshops och utställningar. Jag minns att många deltagare var glatt överraskade och det var också väldigt många yrkesgrupper som blandades – allt från kustbevakare till meteorologer.

Ulrika Stensdotter Blomberg, utredare vid miljöuppföljningsenheten.

Jag skulle inte kalla det utmaningar utan möjligheter. Jag upplevde att det var en härlig nybyggaranda. För mig personligen var det inte heller stor skillnad då jag behöll mina arbetsuppgifter i verksamhetsövergången, men såklart fick jag massa nya härliga kollegor och jag slapp veckopendla till Stockholm.

Per Olsson, biträdande avdelningschef på Avdelningen för havsförvaltning.

Ett mycket speciellt minne var den fysiska hårddisken med underlag från förberedelserna inom Naturvårdsverket som lämnades över vid bildandet av HaV. All denna samlade erfarenhet i en liten låda!

Ulrika Siira, processledare på Internationella enheten.

Det var många, både internt och externt, som hade höga förväntningar på myndigheten och på vad som skulle levereras och med vilken kvalité. Inte så konstigt kanske med tanke på all den expertis som våra sakområden attraherar.

Viktoria Wendschlag, Verksamhetsutvecklare på avdelningen för fiskerikontroll

Min främsta uppgift vara att skapa ett ledningssystem. Det innebar att kartlägga vitala processer och skapa styrdokument. Kort sagt skulle vi etablera en modell för hur styrning, ledning och uppföljning fungerade på myndigheten. Det hela kulminerade när vi skrev en "uberrutin". Alltså en rutin som beskriver hur vi skriver rutiner och policys. Närmare fulländning kommer man inte.

Stefan Rehnström, HR-chef på personalavdelningen

Jag tycker myndigheten jobbar ihop sig allt mer, från att fiske och miljöfrågor har hanterats förhållandevis separat, till att sakfrågorna integreras med varandra allt mer eftersom åren går. Det är klokt tycker jag, allt hänger ju ihop.

Anna Söderblom, utredare Fiskeriuppföljningsenheten

Det har varit roligt och spännande att ha varit med från början vid starten av en helt ny myndighet. I början deltog jag i ett övergångsprojekt på Naturvårdsverket där vi långsamt skulle slussas över till HaV.

Agnes Ytreberg, utredare Miljöövervakningsenheten

Det bestämdes också att inga mejl eller dokument automatiskt skulle flyttas till den nya myndigheten. Varje mejl och dokument skulle gås igenom för att se om det skulle arkiveras med Fiskeriverket eller innehöll information, relevant för den nya myndigheten. Jag gillade att våra nya miljöer var rensade och fräscha – utan massa gammalt skräp.

Christer Mägi, IT-arkitekt på avdelningen för digitalisering

Jag upplever inte att det var så stora utmaningar den första tiden för oss ute i fältkontrollen. Vi jobbade på med våra tidigare arbetsuppgifter. Alla kollegor på kontoret följde med över, vilket gjorde att förändringen i det vardagliga arbetet inte blev så stor.

Tobias Jeppsson, fiskerikontrollant vid enheten för fältkontroll

Några av utmaningarna var att presentera Havs- och vattenmyndigheten utåt. Vi var ju ”new kids in the block”, så det var bara att bjuda in sig och presentera myndigheten, vårt uppdrag och etablera nätverk.

Mats Svensson, avdelningschef på avdelningen för havsförvaltning

Att bilda en ny myndighet är en grannlaga uppgift. Samtidigt som all verksamhet i princip ska fungera från dag ett, så var det så många ytterligare moment som tillkom. Myndighetens profil, arbetsordning, mallar, hemsida – allt skulle tas fram. Roligt att få vara med om denna resa, men man ska inte underskatta arbetsinsatsen.

Inger Dahlgren, enhetschef, Fiskeregleringsenheten

Jag upplever det som att HaV har gått från en osäker nybörjare som försökte hitta sin plats bland andra, mer erfarna myndigheter, till att ha blivit en mer självsäker – kanske inte veteran – men ”vuxen” myndighet som vågar ta plats och ta för sig inom sina expertområden. Det har varit roligt att se och vara delaktig i den utvecklingen.

Anna Westphal, enhetschef, Ekonomienheten

Tänk att få vara med att utveckla havsplanering!, tänkte jag. Jag hade tidigare jobbat med fiskeriförvaltning både i Sverige och Turkiet och hade hur kul som helst på jobbet. Men jag kände att det var dags att göra något nytt. Jag fick en tjänst som samhällsekonom, men blev i praktiken mer av en havsplaneringsgeneralist.

Joacim Johannesson, utredare, Havsplaneringsenheten

Min uppgift var att driva miljöbedömningsarbetet i den kommande havsplaneringsprocessen. Men eftersom enheten var så liten så var alla med i alla diskussioner. Det gjorde att vi tillsammans skapade Sveriges första nationella havsplanering.

Jan Schmidtbauer Crona, utredare, Havsplaneringsenheten

Publicerad: 2021-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion