HaV 2011 - Första året

Hitta på sidan

Under Havs- och vattenmyndighetens, HaV, första år fokuserar vi på att skapa dialog och samla kunskap.

Gruppfoto.

Myndighetens första ledningsgrupp.

Myndigheten startar upp

Den 1 juli startar Havs- och vattenmyndigheten. HaV tar över delar från Fiskeriverket och Naturvårdsverket.

Under HaV:s första år ligger stort fokus på att samla kunskap om lägesbilden för våra hav, sjöar och vattendrag. Hur mår dem, vilka insatser behövs och hur samverkar vi bäst tillsammans med andra?

Vi tar fram God havsmiljö 2020 - en beskrivning av alla svenska havsområden, och förslag på vad som är en god havsmiljö (miljökvalitetsnormer).

Även en fördjupad utvärdering av miljömålet Ingen övergödning publiceras. Den visar att de beslutade och planerade styrmedlen inte räcker för att nå miljömålet till 2020. Om målet ska nås krävs internationella insatser, framför allt inom EU:s jordbrukspolitik.

Fiskpassage.

Vattenkraft

Vi ser ett behov av mer dialog kring vattenkraft och bjuder in till dialogmöten. Vattenkraft är en betydelsefull förnyelsebar energikälla, med nackdelen att den kan skapa problem för arter som är beroende av rinnande vatten och därmed påverka den biologiska mångfalden.

Forskningsprojekt

HaV finansierar flera forskningsprojekt för att ta reda på hur våra vatten mår. En fisk som är föremål för flera studier är tånglaken som är känslig för kemikalier och förhoppningsvis kan användas som ett slags varningslampa för havets hälsotillstånd.

Fiskerifrågor

Beslut för att stärka fiskbestånd

Vårt första år präglas också av fiskefrågor som en del av ekosystemen. Vi tar flera beslut med målet att återskapa ett livskraftigt bestånd av vild lax i Östersjön. Bland annat senareläggs årets kustfiske av lax, och vi beslutar att fisket med drivlinor i Östersjön ska fasas ut. Vi beslutar att freda torsk, kolja och bleka i Gullmarsfjorden i Bohuslän.

Fiskeripolitik

EU:s medlemsstater förhandlar om en ny gemensam fiskeripolitik och Sverige driver frågan om förbud mot utkast. HaV bistår regeringen med underlag. Sverige, Norge och Danmarks fiskeministrar beslutar om ett regionalt utkastförbud i Skagerrak. Målet är att fiskare inte ska ta upp fisk som inte är tänkt att landas. Om de tvingas ta i land all fisk som fångas, så ökar motivationen att använda selektiva redskap.

Marina skyddade områden

HaV arbetar för att stärka känsliga marina områden, vilket leder till ökat skydd för bland annat Bratten utanför Tanuns kommun. Det debatteras om hur fiske i marina Natura 2000-områden ska regleras, vilket lagrum som ska användas. Greenpeace anmäler regeringen till EU-kommissionen för brott mot EU:s art- och habitatdirektiv. HaV arbetar under året med en vägledning till länsstyrelserna kring vilka juridiska verktyg som kan användas.

Hände i världen 2011

  • Vid en extrainsatt partikongress i mars väljer de Socialdemokraterna Håkan Juholt till ny partiledare efter Mona Sahlin.
  • I maj skjuter amerikanska trupper Usama bin Ladin till döds i Abbottabad i Pakistan. I maj blir också Åsa Romson och Gustav Fridolin nya språkrör för Miljöpartiet de gröna.
  • Den 22 juli drabbas Norge av de värsta terroristattackerna i efterkrigstid. 32-årige Anders Behring Breivik detonerar en kraftig sprängladdning i Oslos regeringskvarter och går därefter till väpnad attack mot Arbeiderpartiets ungdomsförbunds sommarläger på ön Utøya. Totalt dödas 77 människor, de flesta är ungdomar.
  • I september blir Annie Lööf blir ny partiledare för Centerpartiet efter Maud Olofsson.
  • I oktober når jordens befolkning når 7 miljarder.
  • Sommarplågan det här året är ”Om sanningen ska fram ” med Eric Amarillo och årets julklapp blir den färdigpackade matkassen.

Relaterad information

Publicerad: 2021-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion