Havs- och vattenforum

Planering för Havs- och vattenforum våren 2021 är i full gång!
Att pandemin kommer att påverka oss en tid framöver står helt klart men utbyte, inspiration, nätverkande och dialog måste fortgå, därför ges forumet för första gången helt digitalt - spännande tycker vi och vi hoppas att många tar chansen att delta på detta tillgängliga och hållbara sätt.

Temat är Framtidens fiske och hållbara hav, se och lyssna på filmhälsningen "Vi ses på Havs- och vattenforum 2021" här nedan så får du lite förhandsinformation.

Håll ut och håll utkik - snart kommer ett datum!

Havs- och vattenforum samlar branschen - en plats för både nätverkande, inspiration och ny kunskap.

Havs- och vattenforum 2020 ställdes in. Inför nästa års forum skickade genereldirektör Jakob Granit, med flera, ut en hälsning.

En mötesplats för alla

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Du är en viktig samarbetspartner för oss, oavsett om du är tjänsteman, forskare, branschföreträdare eller om du jobbar i en ideell förening, är politiker eller beslutsfattare.

Konferensen fokuserar på samverkan och vill öka kunskapen om Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsområde, utbyta idéer, diskutera aktuella frågor och hitta möjligheter till utveckling och framtida lösningar.