Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum samlar branschen - en plats för både nätverkande, inspiration och ny kunskap. Årets forum hålls den 25-26 maj.

Havs- och vattenforum 2021

Framtidens fiske och hållbara hav

Årets Havs- och vattenforum har temat Framtidens fiske och hållbara hav. Forumet hålls den 25-26 maj och är för första gången helt digital. Priset är 800 SEK exklusive moms.

Studenter deltar gratis.

HaVforum 21

Årets Havs- och vattenforum har huvudtemat Framtidens fiske och hållbara hav. Ett mycket aktuellt område där utveckling sker, en ny strategi är på gång om framtidens fiske och flera åtgärdsprogram pågår för haven. Sötvattenförvaltningen från källan påverkar haven (hittas i workshoputbud och är ett undertema dag 2). Forumet grundar sig ifrån källa till hav och vi belyser olika teman utifrån olika perspektiv såsom till exempel samverkan och vetenskap men också utifrån innovation, trender och framtid. Andra nyckelord är klimatanpassning, ekosystembaserad förvaltning, biologisk mångfald och ett hållbart samhälle.

Programöversikt

25 maj
10.00 Välkommen och introduktion

Inledning och presentation av årets huvudtema: Framtidens fiske och hållbara hav

Moderator: Pernilla Warberg
Dansgruppen Blended Crew från Artistique Dance and Performance

Framtidens fiske och hållbara hav

Medverkande:
Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
- hela havet
Folke Rydén, journalist - filmdokumentation av Östersjön

Runda bordssamtal:
Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
Mikhail Durkin, Executive secretary, Coalition Clean Baltic
Gustav Hemming, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd Stockholm
Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket
Olof Johansson, avdelningschef Jordbruksverket
Mats Svensson, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten
Niclas Thörnell, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten

12.00-13.00 Lunch

Johan Kling, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten - Ramverk för marint områdesskydd

Robin Teigland, professor i strategi och digitalisering vid Chalmers och chef på
Ocean Data Factory Sweden, nationellt havsdata-lab. Om Peniche Ocean Watch Initiative (POW) som arbetar för en blå cirkulär ekonomi i Peniche, Portugal

Mark Dickely – Collas is the Chair of the ICES advisory committee. He has over 25 years’ experience in providing fisheries and marine science advice.

Niklas Wennberg, verksamhetsledare Stadsjord, - om vattenbruk och akvaponik

Workshops

Valbara workshop

15.00 Tack för idag

26 maj
10.00 Välkommen och inledning

Inledning och presentation av dagens tema: Hållbar vattenresursförvaltning

Hållbara vattenresurser


Medverkande:
Björn Sjöberg, strateg Havs- och vattenmyndigheten

Pär Connelid, historisk geograf Kula HB - om landskap i förändring

Johan Kling avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten presentation

Rundabordssamtal med Björn Sjöberg HaV
Ulla Sandborgh, näringslivets samordnare vattenresurser
Tord Svedberg, ordförande Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens styrgrupp hållbara vattenresurser
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
Christel Gustavsson, regiondirektör Kronoberg

12.00-13.00 Lunch

Kunskap och digitalisering

Medverkande;
Thomas Klein, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten

John Tumpane, avdelningschef Formas - Nytt nationellt forsknings- och innovationsprogram för hav och vatten

Tobias Edman, Rymdstyrelsen, - om arbetet med innovation och samhällsnytta, presenterar Nationella Rymddatalabbet

Magnus Petzäll avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten
Elisabet Thompson och Fredrik Ängdervik, programledare HaV - Nästa generation vatteninformation

Workshops

Valbara workshops

Michael Palmgren, verksamhetsledare Marint kunskapscenter Malmö - reflektioner och framåtblick

15.00 Tack för i år och avslutning

Bild på havforumkassen 2021

Årets Havs- och vattenforumkasse 2021


Press och media

Ackreditering för press och media görs till:
staffan.ljung@havochvatten.se

Gäller dig som har journalistiska uppgifter under forumet. Även du som har en blogg, sociala medierkonto inom området kan anmäla dig.

En mötesplats för alla

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Du är en viktig samarbetspartner för oss, oavsett om du är tjänsteman, forskare, branschföreträdare eller om du jobbar i en ideell förening, är politiker eller beslutsfattare.

Konferensen fokuserar på samverkan och vill öka kunskapen om Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsområde, utbyta idéer, diskutera aktuella frågor och hitta möjligheter till utveckling och framtida lösningar.

Text

Havs- och vattenforum 2020 ställdes in med anledning av pandemin. HaV:s genereldirektör Jakob Granit skickade ut en videohälsning, där han bland annat pratar med inbjudna talare.

Talare Havs- och vattenforum 2021

Porträttbild på Folke Rydén

Folke Rydén. Foto: Mattias Klum

Folke Rydén

Årets tema för Havs- och vattenforum är framtidens fiske och hållbara hav och vatten. I år har vi därför bjudit in journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén. Han har under tio års tid intresserat sig för hur Östersjön mår och kommer bland annat att prata om vilka lösningar han ser för framtiden.

Läs intervjun här.