Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum samlar branschen - en plats för både nätverkande, inspiration och ny kunskap.

Ta del av forumet i efterhand

Årets Havs- och vattenforum hade temat Framtidens fiske och hållbara hav. Forumet hölls den 25-26 maj och var för första gången helt digital. Se inspelning av dagarna nedan.

Framtidens fiske och hållbara hav

Årets Havs- och vattenforum hade huvudtemat Framtidens fiske och hållbara hav. Ett mycket aktuellt område där utveckling sker, en ny strategi är på gång om framtidens fiske och flera åtgärdsprogram pågår för haven. Sötvattenförvaltningen från källan påverkar haven. Forumet grundar sig ifrån källa till hav och vi belyser olika teman utifrån olika perspektiv såsom till exempel samverkan och vetenskap men också utifrån innovation, trender och framtid. Andra nyckelord är klimatanpassning, ekosystembaserad förvaltning, biologisk mångfald och ett hållbart samhälle.

En mötesplats för alla

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Du är en viktig samarbetspartner för oss, oavsett om du är tjänsteman, forskare, branschföreträdare eller om du jobbar i en ideell förening, är politiker eller beslutsfattare.

Konferensen fokuserar på samverkan och vill öka kunskapen om Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsområde, utbyta idéer, diskutera aktuella frågor och hitta möjligheter till utveckling och framtida lösningar.

Program 2021

10.00 Välkommen och introduktion

Inledning och presentation av årets huvudtema: Framtidens fiske och hållbara hav

Moderator: Pernilla Warberg
Dansgruppen Blended Crew från Artistique Dance and Perform

Framtidens fiske och hållbara hav

Medverkande:

 • Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
 • Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
  - hela havet
 • Folke Rydén, journalist - filmdokumentation av Östersjön

Runda bordssamtal:

 • Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
 • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
 • Mikhail Durkin, Executive secretary, Coalition Clean Baltic
 • Gustav Hemming, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd Stockholm
 • Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket
 • Mats Svensson, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten

12.00-13.00 Lunch

 • Mia Olausson, enhetschef biologisk mångfald, Havs- och vattenmyndigheten - Ramverk för marint områdesskydd
 • Robin Teigland, professor i strategi och digitalisering vid Chalmers och chef på Ocean Data Factory Sweden, nationellt havsdata-lab. Om Peniche Ocean Watch Initiative (POW) som arbetar för en blå cirkulär ekonomi i Peniche, Portugal.
 • Mark Dickey-Collas is the Chair of the ICES advisory committee. He has over 25 years experience in providing fisheries and marine science advice.
 • Niklas Wennberg, CEO på Pond Fish and Greens AB - om vattenbruk och akvaponik.

Workshops

Valbara workshops
Workshops i samverkan om:

 • Kemiska föroreningar i svenska ytvatten och dricksvattenproduktionen.
 • Känsla för vatten – att bidra till förståelse för vattnets värde.
 • Om klimatförändringar och kumulativ miljöpåverkan för havsplanering – ClimeMarine.
 • Engagemang och erfarenheter från lokalt åtgärdsarbete mot övergödning – LEVA.
 • Regionala handlingsplaner för marint områdesskydd.
 • Hur ska vi följa upp havsplanerna?
 • Hälsosam och hållbar mat från havet. Vad händer idag med fisken som fångas i Sverige?

15.00 Tack för idag

10.00 Välkommen och inledning

Inledning och presentation av dagens tema: Hållbar vattenresursförvaltning

Hållbara vattenresurser

Medverkande:
Björn Sjöberg, strateg Havs- och vattenmyndigheten

Pär Connelid, historisk geograf Kula HB - om landskap i förändring

Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten presentation

Rundabordssamtal med Björn Sjöberg HaV
Ulla Sandborgh, näringslivets samordnare vattenresurser
Tord Svedberg, ordförande Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens styrgrupp hållbara vattenresurser
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
Christel Gustavsson, regiondirektör Kronoberg

12.00-13.00 Lunch

Kunskap och digitalisering

Medverkande;

 • Thomas Klein, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten
 • John Tumpane, avdelningschef Formas - Nytt nationellt forsknings- och innovationsprogram för hav och vatten
 • Tobias Edman, Rymdstyrelsen, - om arbetet med innovation och samhällsnytta, presenterar Nationella Rymddatalabbet
 • Magnus Petzäll avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten
 • Elisabet Thompson och Fredrik Ängdervik, programledare HaV - Nästa generation vatteninformation

Workshops

Valbara workshops
Workshops i samverkan om:

 • Kemiska föroreningar i svenska ytvatten och dricksvattenproduktionen.
 • Känsla för vatten – att bidra till förståelse för vattnets värde.
 • Om klimatförändringar och kumulativ miljöpåverkan för havsplanering – ClimeMarine.
 • Engagemang och erfarenheter från lokalt åtgärdsarbete mot övergödning – LEVA.
 • Regionala handlingsplaner för marint områdesskydd.
 • Hur ska vi följa upp havsplanerna?
 • Hälsosam och hållbar mat från havet. Vad händer idag med fisken som fångas i Sverige?

Avslutning

Michael Palmgren, verksamhetsledare Marint kunskapscenter Malmö - om forumet och om havsmedvetenhet, reflektioner och framåtblick

15.00 Tack för i år

Samverkansparter i Workshops:

 • Centrum för naturvägledning - SLU
 • Chalmers
 • Göteborgs universitet
 • Havsmiljöinstitutet (HMI)
 • Länsstyrelsen
 • Norrvatten
 • RISE, Research institutes of Sweden
 • SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Sveriges geologiska undersökningar (SGU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Talare Havs- och vattenforum 2021

Porträttbild på Folke Rydén

Folke Rydén. Foto: Mattias Klum

Folke Rydén

Årets tema för Havs- och vattenforum är framtidens fiske och hållbara hav och vatten. I år har vi därför bjudit in journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén. Han har under tio års tid intresserat sig för hur Östersjön mår och kommer bland annat att prata om vilka lösningar han ser för framtiden.

Läs intervjun här.

Bild på havforumkassen 2021

Årets Havs- och vattenforumkasse 2021