Program

Hitta på sidan

Här kan du se programmet för Havs- och vattenforum 2022.

18 maj

9.00 Registrering och estradpoesi

Klockan 9 öppnar vi för registrering. Vid 9.55 kan du lyssna till Olivia Bergdahl som framför estradpoesi om havet.

10.15 Välkommen till Havs- och vattenforum 2022

Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten, och Pernilla Warberg, moderator, hälsar välkomna till Havs- och vattenforums första dag. Årets tema Vatten i landskapet presenteras.

10.30 Hälsning från Sveriges landsbygdsminister

Aktuellt inom havs- och vattenfrågor och satsningar framåt, Anna-Caren Sätherberg, Landsbygdsminister, Näringsdepartementet.

10.50 Paus

Paus

11.00 Konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget för förvaltning av hav- och vattenresurser

Om Rysslands invasion av Ukraina och det aktuella läget i Europa. Martin Kragh, docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet.

11.25 Panelsamtal om miljö- och havssamarbete

Många länder, inklusive Sverige, har på grund av kriget satt samarbetet med Ryssland på paus. Vilka konsekvenser kan det få för havssamarbete, på regionala processer som rör Östersjön, Nordsjön, Polerna och andra samarbeten med hav och vattenaspekter? Och om framtida möjliga återuppbyggnadsfrågor i Ukraina kring vatten och miljö. Jakob Granit, Martin Kragh och Sveriges Arktisambassadör Louise Calais.

12.00 Lunch

Lunch

13.00 Landskapsperspektiv

Johan Kling, avdelningschef vattenförvaltningsavdelning presenterar dagens andra del, landskapsperspektivet.

13.10 Miljömålsuppföljning

Vatten i fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 2023, Therese Elfström, utredare Miljöuppföljningsenheten, HaV.

13.30 Dricksvatten i kris

En trygg dricksvattenförsörjning i kris och krig, Andreas Hagelin, beredskapsutredare, Livsmedelsverket.

13.50 Geosystemtjänster

Geosystemtjänster – bra för oss och för naturen, Carola Lindeberg, statsgeolog och Fredrik Mossmark, projektledare, Sveriges geologiska undersökning, SGU.

14.10 LEVA - lokalt engagemang för vatten

LEVA - Lokalt engagemang för vatten är en stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete för bättre vattenkvalitet och biologisk mångfald. Under 2019-2021 drevs åtgärdssamordning i 20 pilotområden. Vad händer framöver? Anna Ek, Robert Almstrand och Signild Nerheim från Vattenmiljöenheten HaV, Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund och Vattenmyndigheterna samt åtgärdssamordnare.

14.40 Är sjösediment framtidens gödsel?

Gödsla med sjösediment – en win-win-åtgärd, Måns Lindell, Länsstyrelsen Jönköping.

15.00 Paus.

Kaffe och kaka för dig som är på plats.

15.15 Workshoppar

Workshoppar för dig som är på plats. Du som deltar digitalt kan istället titta på föreläsningen Prioriteringar i ett förändrat klimat.

18.00 Mingel och middag.

Underhållning av jazzkvintetten JNQ.

19 maj

08.30 Kaffe och mingel

Kaffe och mingel

09.00 Välkomna. Hav, vatten och klimat.

Välkomna, Pernilla Warberg, moderator, hälsar välkomna till Havs- och vattenforums andra dag.

Thomas Klein, Havs- och vattenmyndigheten introducerar dagens första pass: Hav, vatten och klimat.

9.10 FN:s årtionde för havsforskning - Ocean decade

Nationell kommitté för FN:s årtionde för havsforskning, Ocean decade, om kommitteens arbete, havssamarbete och forskning för hållbar utveckling. John Tumpane och Ingrid Petersson från Formas, Helén Andersson SMHI, Jakob Granit och Susanne Eriksson, HaV.

9.45 Nationella expertrådet för klimatanpassning

Sveriges första rapport från Nationella expertrådet för klimatanpassning.
Irene Bohman vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten i Södra Östersjön vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar, Erik Kjellström, SMHI och Thomas Klein, Havs- och vattenmyndigheten.

10.20 Paus

Kaffe och macka för dig som är på plats.

10.55 Hållbara vattenresurser

Hållbara vattenresurser

11.00 Vatten i stadsplanering

Vatten i stadsplaneringen i Göteborg. Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs stad.

11.25 Värdefulla vatten

Lansering strategin Värdefulla vatten, Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet och Johan Kling, HaV. (Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, har tyvärr tvingats ställa in).

11.40 Återvät

Projekt Återvät, ett Blå innovationsprojekt och om Vattenrådets roll.
Anneli Carlén, verksamhetsledare Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund.

12.00 Framtida hållbara vattenresurser

Vatten, en strategisk resurs för samhälle och ekosystem - Framtidens hållbara vattenresurser, planering på nationell, regional och lokal nivå.
Björn Sjöberg HaV, Thomas Ragnarsson, regionråd från Kronoberg, Kenneth M. Persson professor vid Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten AB.

12.30 Paus

Paus

12.40 Nyttjande av hav - framtida fiske

Mats Svensson, chef avdelningen för havsförvaltning på HaV och Martin Sjöberg, Viable seas.

12.45 Torsk i Östersjön

The Return of the Cod - Torskens nedgång i Östersjön, en översyn av vetenskapen bakom torskens nedgång. Sara Söderström Policy Officer, Internationella Fiskesekretariatet och Beatrice Rindevall, Baltic Waters 2030.

13.00 Race for the Baltic

Internationella samarbeten och dess värde för att nå god status i våra egna vatten, Peter Wiwen-Nilsson VD, Race for the Baltic.

13.30 Avslutande reflektioner

Reflektioner med Sara Kinnefors och Hanna Savolainen, studenter från masterprogrammet Hav och samhälle vid Göteborgs universitet samt Susanne Eriksson från Milöuppföljningsenenheten på HaV.

Summering av Jakob Granit, generaldirektör HaV tillsammans med Helen Ågren, Sveriges havsambassadör.

13.50 Lunch och mingel

Lunch och mingel

Publicerad: 2022-04-12
Sidansvarig: Webbredaktion