Sol, vind och HaV i Almedalen

I år deltar HaV inte i Almedalsveckan med egna seminarier.

Illustration över Visby

I juli varje år möts politiker, beslutsfattare och engagerade personer i Almedalen för att debattera och diskutera samhällsfrågor.

I år arrangerar HaV inga egna seminairer under Almedalsveckan. HaV:s generaldirektör deltar på två seminarier.

5 juli, 13:00 - 13:45

Ett levande hav och svensk fisk till alla – hur får vi ekvationen att gå ihop och vems är ansvaret?
Arrangör: Marint centrum Simrishamn, Östersjödagarna

Havsmiljön, situationen för fiskbestånd och fiskerinäring i Östersjön är akut. En orsak är dödläget i fiskeriförvaltningen med olika syn på möjligheten att styra fisket och vem som har mandat att bestämma. Hur kan vi förbättra samspelet mellan politik och myndigheter och nå ett hållbart fiske?
Medverkande:

  • Emma Nohrén, Ordförande (moderator), Miljömålsberedningen
  • Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
  • Christina Nordin, Generaldirektör, Jordbruksverket
  • Henrik C. Andersson, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Stockholm
  • Jesper Skalberg-Karlsson, Regionråd, (M), Region Gotland
  • Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, (S)