Program 2024

Hitta på sidan

Träffa HaV i Almedalen. Här kan du se våra seminarier vi anordnar under Almedalsveckan 2024.

bild från Visby

Foto: Ann-Charlotte Berntsson

Länsstyrelsens trädgård

 • Tisdagen den 25 juni klockan 08:30–11:30
 • Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
 • Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Varmt välkommen till en förmiddag i Länsstyrelsens trädgård med intressanta debatter och seminarier. Kom och mingla med oss på Havs- och vattenmyndigheten, andra myndigheter och aktörer. Vi bjuder på frukost!

Program

Vatten är en strategisk resurs för samhällets utveckling och är nödvändig för våra ekosystems funktion, energiproduktion, gröna näringar, industri och hushåll. Men hur tar vi hand om denna viktiga resurs? Tar vi den för given? Vem ansvarar? Och hur klarar vi vattenförsörjningen i kris eller krig?

God tillgång på vatten av god kvalitet är en förutsättning för samhällets utveckling. Sverige behöver en samlad vattenresursförvaltning med tydliga strategier för att säkerställa samhällets och naturens samlade vattenbehov och minska riskerna vid torka och översvämning. I ett föränderligt klimat kommer konflikterna om vatten öka.
För att förebygga risker och hot behövs ett helhetsperspektiv i förvaltningen av Sveriges vattenresurs. Det har vi inte idag – vi förorenar och slösar med vårt vatten. Det är hög tid att sluta ta vattnet för givet. Låt oss lära av andra länder och hitta bästa möjliga väg framåt för denna livsavgörande resurs. HaV bjuder in till samtal med politiker, myndigheter och branschföreträdare för att diskutera vattnets framtid.

Deltagare

 • Johan Kling, avdelningschef vattenresursförvaltning, HaV
 • Catarina Hedar, enhetschef internationell utveckling, HaV
 • Stina Larsson, riksdagsledamot Miljö- och jordbrukutskottet, C
 • Martin Kinnunen, riksdagsledamot Miljö- och jordbrukutskottet, SD
 • Johanna Egerup, moderator, HaV

Havet mår inte bra och tillståndet är fortsatt kritiskt visar HaV:s uppdaterade bedömning. Genom övergödning, utsläpp av farliga ämnen, överfiske och klimatförändringar bidrar människan till att utarma denna livsviktiga resurs. Vad behöver vi göra för att Östersjön återigen ska bli ett levande hav?
Många samsas om resursen havet på olika sätt som yrkesfiske och turism. Andra påverkar det indirekt genom verksamheter som industri och jordbruk. Under längre tid har vi överutnyttjat havet och nu står vi inför stora utmaningar att få havet i balans igen, för oss och för kommande generationer.

Bedömningen visar på en ökad övergödning i Östersjön, nya farliga ämnen har tillkommit och fisket har ett ohållbart uttag av många kommersiellt nyttjade fiskbestånd. Även klimatförändringar påverkar havet.
Rapporten ger några positiva bedömningar – marint skräp på havsbotten och stränder har minskat. Farliga ämnen som har reglerats under lång tid, till exempel DDT, har minskat väsentligt. Det visar att åtgärder för bättre havsmiljö gör skillnad, men vi måste göra mer.

Mats Svensson inleder med en överblick över Havs- och vattenmyndighetens uppdaterade bedömning av miljötillståndet i havet. Därefter följer en paneldiskussion om vilka åtgärder vi tillsammans behöver satsa på. Välkommen!

Deltagare

 • Mats Svensson, avdelningschef havsförvaltning, HaV
 • Joel Norlin, bitr. generalsekreterare, Sportfiskarna Gotland
 • Mathilda Karlsson, sakkunnig, WWF
 • Anna Ledin, GD & moderator, HaV

HaV har reviderat sitt förslag till nya havsplaner om mer vindkraft till havs. Har vi gjort rätt vägval? Hur hanteras kulturmiljövärden, försvarsintressen, yrkesfiske och hydrografisk påverkan i planeringen? Välkommen till seminarium med politiker, myndigheter och branschföreträdare för att diskutera dessa frågor.

För att uppnå Sveriges klimat- och energimål måste vi bryta beroendet av fossila bränslen och här kommer elektrifieringen spela en avgörande roll. Idag använder Sverige cirka 140 TWh el per år. Med den storskaliga elektrifieringen i industrin och transportsektorn förväntas vårt elbehov fördubblas till 2050. Havs- och vattenmyndigheten har reviderat sina förslag till havsplaner efter samrådet. Målet enligt uppdraget är att möjliggöra en årlig elproduktion av 120 TWh från vindkraft till havs. Föreslår vi rätt avvägningar mellan energiproduktion och yrkesfiske, naturvård och kulturmiljövård? Havs- och vattenmyndigheten presenterar sitt reviderade förslag om vindkraft till havs och bjuder in till samtal med politiker, myndigheter och branschföreträdare för att diskutera dessa frågor.

Deltagare

 • Joacim Johannesson, utredare havsförvaltning, HaV
 • Fredrik Svartengren, enhetschef, Energimyndigheten
 • Lina Kinning, havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
 • Mattias Schönbeck, enhetschef, Riksantikvarieämbetet
 • Peter Ronelöv, ordförande, Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO
 • Johanna Egerup, moderator, HaV
Publicerad: 2024-03-05
Uppdaterad: 2023-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion