Seminarier där HaV deltar

Hitta på sidan

Här hittar du seminarier som andra anordnar, där HaV är med som deltagare.

Träffa oss i Almedalen

Onsdag den 28 juni

Almedalsfrukost med samtliga gd:s för statliga forskningsfinansiärer.

 • klockan 07:45–08:30
 • Plats: Frimis, Smedjegatan 17
 • Arrangör: Formas
 • Thomas Klein, HaV deltar

Sveriges väg framåt för starka fiskbestånd och friska vatten – vilken roll har marint områdesskydd?

 • klockan 13:00–14:30
 • Plats: Inre hamnen, forskningsfartyget R/V Svea
 • Arrangör: SLU, Statens lantbruksuniversitet
 • Mats Svensson, HaV deltar

Dags att lagstifta om biltvätt på gatan?

 • klockan 15:00–15:45
 • Plats: Strandvägen, H521, "Opinionstältet"
 • Arrangör: Hållbar biltvätt
 • Johan Kling, HaV deltar

Torsdag den 29 juni

Sveriges väg framåt för starka fiskbestånd och friska vatten – vilken roll har marint områdesskydd?

 • klockan 13:00–14:30
 • Plats: Inre hamnen, forskningsfartyget R/V Svea
 • Arrangör: SLU, Statens lantbruksuniversitet
 • Mats Svensson, HaV deltar

Hur hanterar vi målkonflikter i Sveriges blå ekonomi?

 • klockan 15:15–16:00
 • Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B15
 • Arrangör: Östersjödagarna, SEI, Havsmiljöinstitutet, Viable Seas, Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland
 • Mats Svensson, HaV deltar

Fredag den 30 juni

Kampen om vattnet – vem har rätt till vattnet

 • klockan 09:30–10:10
 • Plats: Strandvägen, H535
 • Arrangör: Länsstyrelsen, Jönköping
 • Johan Kling, HaV deltar

Blått kol och klimateffekter i klimatbudget och havsförvaltning

 • klockan 08:45–09:30
 • Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, sal E22
 • Arrangörer: Östersjödagarna, Uppsala universitet, Stockholms Universitet, Södertörns högskola
 • Mats Svensson, HaV deltar

Är Sverige på väg att bli stämt för sitt Östersjöarbete?

 • klockan 12:00–12:45
 • Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, sal E22
 • Arrangörer: Östersjödagarna, Race for the Baltic, LIFE IP Rich Waters/Länsstyrelsen i Södermanland, Baltic Stewardship Initiative WWF Världsnaturfonden
 • Johan Kling, HaV deltar

Hur ska marin miljöövervakning möta åtgärdsbehoven?

 • klockan 15:45–16:30
 • Plats: Huvudentén B-huset Cramérgatan 3, H22
 • Arrangör: Östersjödagarna, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Uppsala universitet
 • Mikael Krysell, HaV deltar

Hur kan den fysiska planeringen förbättras för att främja utvecklingen av vattenbrukssektorn?

 • klockan 17:00–17:45
 • Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, sal E22
 • Arrangörer: Östersjödagarna, Uppsala universitet, IVL Svenska MIljöinstitutet, Blå Mat, Blått Centrum Gotland
 • Mats Svensson, HaV deltar
Publicerad: 2023-05-25
Uppdaterad: 2023-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion