HaV 2017

Hitta på sidan

HaV deltar under FN:s havskonferens i New York, med fokus på målet ”hållbara hav” inom Agenda 2030. Vi arbetar med miljöanpassning av vattenkraft, lägger grunden för vår klimatstrategi och arbetar med fokus på miljömålen.

FN:s havskonferens

Omslagsbild för YouTube-video

I juni 2017 hölls FN:s havskonferens i New York med Sverige och Fiji som värdar. För första gången låg fokus på målet ”hållbara hav” inom Agenda 2030. Sverige lyfte ett antal frågor; globalt arbete mot plaster och skräp i haven, hur klimatförändringen och dess bidrag till havsförsurningen kan minska, hållbart fiske, blå tillväxt samt koordinerad förvaltning från källa till hav med hjälp av havsplanering och marina skyddade områden.

Satsar på metodutveckling och innovation

Vi satsar vi på metodutveckling och innovation som e-DNA, fjärranalys, automatisering av miljöövervakning och principen digitalt först. Så möter vi kraven på effektiv och långsiktig övervakning och rapportering inom EU:s direktiv för vatten, havsmiljö samt arter och habitat.

Miljöanpassning av vattenkraften

2017 avslutades dialogarbetet med att ta fram strategier för miljöanpassning av vattenkraften enligt Energiöverenskommelsen 2016. Här lyfts också samhällsnyttor som fossilfri produktion av el, regler- och balanskraft samt kulturmiljöer vid vatten.

Lägger grunden för klimatstrategi

Energi- och klimatfrågor berör vatten- och havsförvaltning eftersom effekterna av klimatförändringarna är tydliga i vattenmiljön. Under 2017 har vi lagt grunden för en klimatstrategi som för in klimatfrågan i alla våra förvaltningsområden både vad gäller anpassning till förändringar och begränsning av växthusgaser.

Miljömål i fokus

För att nå miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ingen övergödning kopplar vi samman utmaningar inom vattenkraft, jord- och skogsbruk, dricksvatten, områdesskydd, biodiversitet, värdefulla vatten, övergödning och försurning med frågor om hållbart fiske.

Brett Östersjöarbete

Under året har fördelning av fiskerättigheter, spårbarhetssystem för fiskerioch vattenbruksprodukter, kustsamhällenas livskraft och framförallt Östersjöns miljö varit i fokus. Intresset för fritidsfiske växer och yrkesfiskets bärkraft, kopplad till både produktiva fiskebestånd, livsmedelsstrategin och den maritima strategin är viktiga för en hållbar utveckling.

Hände i världen 2017

  • I januari tillträder Donald Trump och dagen efter samlas 500.000 i Women's March on Washington. Sverige får besök av Tysklands förbundskansler Angela Merkel.
  • I mars mister sex personer livet och 40 skadas vid ett terrorattentat vid Westminster Bridge i London. I mars anmäler också Storbritannien sin avsikt att gå ur EU.
  • 7 april blir en svart dag för Sverige när en kapad lastbil i hög hastighet kör in i en folkmassa på Drottninggatan i Stockholm ända tills den kraschar in i entrén till Åhléns City. Fem personer omkommer och 15 skadas.
  • I maj tillträder Emmanuel Macron som Frankrikes president.
  • Donald Trump väljer att ställa USA utanför Parisavtalet i juni.
  • I juli blåser det kring Transportstyrelsen när det kommer fram att i stort sett hela myndighetens IT-miljö gjorts tillgänglig för icke säkerhetskontrollerad personal. Inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson lämnar regeringen till följd av skandalen.
  • Anna Kinberg Batra meddelar i augusti sin avgång som Moderaternas partiledare.
  • I oktober väljer Moderaterna Ulf Kristersson till ny partiledare. Samma månad utesluter Amerikanska filmakademin Harvey Weinstein efter anklagelser om våldtäkt och sexuella trakasserier. Detta leder till de uppmärksamma #metoo-kampanjen.
  • Gissar att du hört Kamferdrops ”Jag trodde änglarna fanns” under året? Och fick du en elcykel i julklapp?
Publicerad: 2021-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion