HaV 2019

Hitta på sidan

Under 2019 – HaV:s nionde verksamhetsår – levererade vi bland annat Sveriges första havsplaner till regeringen. Ett mycket omfattande uppdrag som blir beslutsunderlag för hur samhället långsiktigt och hållbart kan använda havets resurser.

Plan för att ge landets små vattenkraftverk nya miljövillkor

En nationell plan för omprövning av alla Sveriges vattenkraftverk med regleringsdammar för moderna miljövillkor levereras till regeringen för beslut. HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har samverkat för att både förbättra vattenmiljöer och säkerställa behovet av effektiv tillgång till vattenkraftsel och ett förnybart elsystem.

Storsatsning mot övergödning

Regeringens stora satsning för att nå miljömålet ”ingen övergödning” startar. HaV samverkan med Statens Jordbruksverk, Lantbrukarnas Riksförbund och Länsstyrelserna och utvecklar åtgärdssamordning i avrinningsområden, finansierat av ökade LOVA-anslag (lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö).

Sverige får nytt forskningsfartyg

Sveriges nya forskningsfartyg, R/V Svea levereras till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Leveransen skedde vid Armonvarvet i Vigo i Spanien där fartyget byggts under två år. HaV har, som största beställare av fartygstid, deltagit i styrgruppen för fartygets byggnation. Sveriges lantbruksuniversitet och SMHI kan nu ta fram fördjupad och förbättrad information för havs- och fiskeförvaltningen.

HaV levererar havsplaner

Sveriges första havsplaner levereras till regeringen. Planerna ska vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas för att nå en hållbar blå ekonomi med hänsyn till klimatförändringarna.

Jobbar i programform

HaV verksamhetsutvecklar och börjar arbeta i programform för att öka förmågan att nyttja våra olika kompetenser och arbeta sektorsövergripande. Ett hållbart framtida fiske ur ett ekosystemperspektiv, utvecklad fiskerikontroll, åtgärder för marint skydd och hållbart nyttjande av vattenresurser är några exempel.

Kronprinsessan besöker HaV

Den 30 januari, 2019 besöker Kronprinsessan Havs- och vattenmyndigheten, Hon träffar generaldirektör Jakob Granit och flera medarbetare för att få fördjupad information om myndighetens arbete. Till pressmeddelande

 • Havsplanering. Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram förslag till statliga havsplaner som visar hur havet ska användas hållbart. I mars presenteras förslag till tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken.
 • Östersjöns status. Övergödning är ett fortsatt stort problem även om tillförseln av näringsämnen minskar. Tillståndet för torsken är också kritiskt men bestånden av strömming mår bra och halterna av farliga ämnen i havsmiljön minskar.
 • Nationell plan för vattenkraften. Sverige ska få moderna miljövillkor i vattenkraften. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät tar fram förslag till nationell plan för miljöprövning.
 • Fiskerikontroll i skyddade områden. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för fiskerikontroll och övervakar bland annat fiske i realtid i områden där trålfiske är förbjudet. Kronprinsessan får följa arbetet.

Hände i världen 2019

 • I januari meddelar Vänsterpartiet att de efter januariöverenskommelsen avser släppa fram en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet med inflytande från Centerpartiet och Liberalerna. Stefan Löfven väljs av Riksdagen till statsminister.
 • Svenska Akademien meddelar i mars att man fått klartecken från Nobelstiftelsen att dela ut två Nobelpris i litteratur 2019.
 • I april drabbas katedralen Notre-Dame i Paris drabbas av en kraftig brand, vilket leder till omfattande skador.
 • På Miljöpartiets kongress i maj väljs Per Bolund till nytt språkrör efter Gustav Fridolin.
 • I juni är det VM i fotboll för damer i Frankrike. USA tar guld, Nederländerna tar silver och Sverige brons. Den 28 juni tillträder Nyamko Sabuni som ny partiledare för Liberalerna.
 • I juli efterträder Boris Johnson Theresa May som Storbritanniens premiärminister.
 • Klimataktivisten Greta Thunberg seglar under augusti över Atlanten för att delta i FN:s klimatmöte i New York och FN:s årliga klimatkonferens i Santiago de Chile.
 • I september får Sverige nya ministrar – Ann Linde efterträder Margot Wallström som utrikesminister, Anna Hallberg blir handelsminister och Eva Nordmark blir arbetsmarknadsminister. Den 20 september startar en serie skolstrejker för klimatet och var redan den första fredagen den största klimatdemonstrationen genom tiderna.
 • I december äger FN:s klimatkonferens rum i Madrid istället för i Chile till följs av protester mot pensionssystem och höjda priser i kollektivtrafiken. Sista december får WHO information om det nya coronaviruset covid-19.
 • I somras lyssnade vi på ”I Don’t Care” med Ed Sheeran & Justin Bieber. Årets julklapp var mobillådan.

Relaterad information

Publicerad: 2021-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion