HaV 2012

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten har genomfört sitt första hela verksamhetsår. Ett år där mycket har hänt i det samlade havs- och vattenarbetet.

Arbete nationellt och internationellt

Arbetet med våra tre förvaltningsområden – vattenförvaltning, havsförvaltning och fiskförvaltning – har en stark EU-prägel och stora delar av politikområdet är under omdaning. Det gäller inte minst den gemensamma fiskeripolitiken (GFP), där HaV under 2012 löpande bistått Regeringskansliet i arbetet med GFP-reformen. Viktiga insatser har varit att förbereda ett utkastförbud och att verka för en tydligare integrering med EU:s miljölagstiftning.

Utvecklingen sker också snabbt inom både vatten- och havsförvaltningen. HaV har under 2012 deltagit aktivt i EU:s framtagande av ”A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources”, som syftar till att skapa bättre förutsättningar att nå målsättningarna i vattendirektivet. För att nationellt genomföra arbetet med havsmiljödirektivet har vi bland annat tagit fram rapporterna God Havsmiljö 2020 med den så kallade inledande bedömningen, samt fastställt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Sveriges havsområden.

Sammanhållen vattenpolitik

En viktig insats under 2012 var arbetet med att ta fram ett underlag inför en sammanhållen vattenpolitik, ett underlag som ligger till grund för Miljömålsberedningens fortsatta arbete att utveckla havs- och vattenpolitiken. Vi genomförde uppdraget med en omfattande dialog med berörda myndigheter och organisationer, en dialogform som vi använt i flera andra viktiga uppdrag och som är en viktig del av vårt arbete med att skapa en öppen myndighet.

Öppna – Kompetenta - Ansvarstagande

Under året som gått har vi arbetat med vår gemensamma värdegrund och fastställt den med ledorden Öppna – Kompetenta - Ansvarstagande. Vi har flyttat till nya öppna lokaler i prisbelönta Pagoden vid Göta älv och kunnat arrangera många möten och seminarier. Under året har vi haft över 2363 besökare på det nya huvudkontoret.

Generaldirektör Björn Risinger vid receptionen i nya lokalerna.

Hände i världen 2012

  • I januari blir Jonas Sjöstedt ny partiledare för Vänsterpartiet efter Lars Ohly och Stefan Löfven väljs till ny partiledare för Socialdemokraterna.
  • Vid presidentvalet i Ryssland i mars segrar premiärminister Vladimir Putin med 63% av rösterna men anklagas för valfusk.
  • I juni håller FN konferens om hållbar utveckling 2012.
    Under juli-augusti håller London håller de 30:e olympiska sommarspelen.
  • Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson blir i september fria efter att ha suttit fängslade i Etiopien i 438 dagar.
  • Valår i USA och i november vinner demokraten Barack Obama över republikanen Mitt Romney och blir därmed omvald till president.
  • Vid FN:s klimatkonferens i Qatar i december för förlängs Kyotoprotokollet till 2020.
  • Årets sommarplåga är ”Dansa pausa” med Panetoz och i årets julklapp blir hörlurar.

Relaterad information

Publicerad: 2021-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion