HaV 2014

Hitta på sidan

I december får HaV, efter fullföljd extern miljörevision, sitt certifikat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Det är frukten av ett långt och enträget arbete att utveckla och i vardagen använda ett integrerat ledningssystem för hela verksamheten.

Kvinna och man sitter vid dator.

Vattenförvaltning

HaV samordnar Sveriges arbete inom EU:s gemensamma genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten, bland annat genom att delta i Strategic coordination group (SCG).

För att kunna förbättra miljöövervakningen i sjöar och vattendrag börjar vi ta fram en ny typologisk indelning. Syftet är att kunna gruppera vattenförekomster och därefter välja representativa sådana där miljöövervakning ska ske.

Vi deltar i Naturvårdsverkets arbete med bildande av nationalparker, till exempel Åsnen i Kronobergs län, och i översynen av prioriteringen av objekt i nationalparksplanen.

Vi medverkar i det Sidafinansierade projektet ”Förberedelser inför Serbiens förhandlingar för EU-medlemskap” och ger stöd till Serbien i arbetet avseende införandet av EU-direktiv inom havs- och vattenförvaltningsområdet.

Havsförvaltning

Under året arbetar vi intensivt med att slutföra steg fyra i havsmiljöförvaltningen, övervakningsprogrammet. Efter ett formellt samråd beslutas övervakningsprogrammet i juli och rapporteras till EU-kommissionen i oktober. Programmet beskriver alla delar som krävs i direktivet.

HaV är värd för arbetsgruppen Helcom Habitat i maj. Under mötet vidarebehandlas rekommendationerna för hotade arter och habitat i Östersjön. Deltagarna jobbar också med hur en rödlista ska organiseras och vidareutvecklas.

Regeringen ger oss i uppdrag att övervaka och analysera miljön i Hanöbukten under tre år (2015–2017) för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa samt orsakerna till uppkomsten av sårskadad fisk.

Fiskförvaltning

Den 1 januari 2014 träder en ny gemensam fiskeripolitik i kraft. Den innehåller nya komponenter som att EU:s medlemsstater tydligare ska integrera fiskeripolitiken med miljöfrågor och annan marin verksamhet samt krav om maximal hållbar avkastning (msy) och successivt införande av landningsskyldighet.

Vi deltar i beredningen av svensk ståndpunkt för ett stort antal så kallade hållbara fiskepartnerskapsavtal mellan EU och andra kuststater och därtill hörande protokoll.

Vi presenterar rapporten ”Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske”, som är ett regeringsuppdrag utfört i samråd med Jordbruksverket.

Hände i världen 2014

  • I januari bildas Folkhälsomyndigheten genom en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.
  • WWF rödlistar västkusträkan i februari.
  • I mars försvinner flight 370 Flygplanet Malaysia Airlines på väg från Kuala Lumpur till Peking.
  • Vinterolympiaden går av stapeln i Sotji, Ryssland under februari.
  • I juni är det VM i fotboll i Rio De Janeiro, Brasilien. Tyskland vinner.
  • Hela juli är det extrem värmebölja över hela Sverige, men också kraftiga skyfall i västra Sverige. I Stockholm når giftiga alger Stockholms södra ytterskärgård och utanför Bohusläns kust simmar en flock grindvalar och delfiner.
  • 14 september är det val i Sverige. De rödgröna blir större än Alliansen och Sverigedemokraterna blir tredje största parti.
  • I oktober blir Stefan Löfven blir vald till Sveriges statsminister. Samma månad börjar en jakt på ryska ubåtar i Stockholms skärgård.
  • Decemberöverenskommelsen mellan Regeringen Löfven I och Alliansen ser dagens ljus den 27e. Stefan Löfven meddelar därmed att extra val inte ska utlysas 2015.
  • Vi har lyssnat på ”Din soldat” med Albin feat. Kristin Amparo och årets julklapp är aktivitetsarmbandet.
Publicerad: 2021-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion