Nyhetsarkiv 2012

Nyheter och pressmeddelanden publicerade under 2012. Citera gärna våra pressmeddelanden och nyheter, men hänvisa alltid till oss.

 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-27
  500 miljoner kronor till arbetet för bättre havs- och vattenmiljö Flygaska mot utsläpp av fosfor och syresättning av havsbottnar är två initiativ som under 2012 fått stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Under året...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-21
  Ja till fiske i varandras zoner i Skagerrak Svenska, norska och danska fiskare får tillträde till varandras zoner i Skagerrak från den 1 januari 2013. Det står nu klart. - Av tidigare inform...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-20
  2013 års fiskekvoter för Västerhavet klara EU:s jordbruks- och fiskeministrar har nu beslutat om 2013 års kvoter för torsk, sill och havskräfta i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön. Ministerr...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-20
  Första analysen av marmorkräftan klar Marmorkräftorna som hittades i Märstaån bär inte på viruset som orsakar sjukdomen White-Spot-Disease. Det visar den analys som gjorts av Statens ve...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-19
  HaV håller fast vid stopp för årets räkfiske Svenskt fiske av räkor i Kattegatt och Skagerrak förbjöds 30 november. Men Sveriges Fiskares riksförbund vill att räkfisket öppna igen under två da...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-19
  EU-möte om fiskekvoter för Västerhavet EU:s jordbruks- och fiskeministrar beslutar i veckan om nästa års kvoter för bland annat torsk, sill och makrill i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjö...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-18
  Möte om hur marmorkräftan ska stoppas Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sigtuna kommun bjuder nu in landets kräftexperter till ett möte för att stoppa spridningen av marmorkräftan. ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-14
  Flera ansöker om att få dumpa snö i vatten Snömassor orsakar inte bara tågstopp och trafikkaos. Bortplogad snö innehåller också föroreningar som vägsalter, oljor och tungmetaller. - Det fin...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-06
  HaV ger bidrag för att göra fiske enklare Nu ska det bli enklare att ha koll på vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten. Havs- och vattenm...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-12-03
  Ny EU-satsning för att få renare hav Marint skräp är ett allvarligt hot mot kust- och havsmiljön. Nu lyfter EU-kommissionen upp frågan för att öka medvetenheten om problemet. - Det är ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-11-30
  Fynd av marmorkräfta i Märstaån oroar För några veckor sedan hittades tre marmorkräftor i Märstaån, norr om Stockholm. Arten har tidigare inte funnits i svenska vatten. - Det är ett all...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-11-26
  Krav på mer selektiva redskap i Skagerrak Nästa år införs nya regler för fiskeredskap i Skagerrak. - Syftet är att fisket ska bli mer selektivt så att oönskade bifångster minskar, säger Ben...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-11-21
  Så mår Sveriges hav - ny rapport ger svaren Torskbestånd i delar av Östersjön ökar och jordbruket släpper ut allt mindre kväve. Samtidigt är ytan med syrefria bottnar i Östersjön rekordstor o...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-11-20
  Starkt laxår i många älvar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har analyserat utvecklingen för laxbestånden i Östersjön. Preliminära data från svenska älvar visar på en öknin...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-11-16
  Ny strategi för att skydda Europas vatten Mer än hälften av EU:s kustvatten, sjöar och vattendrag har inte god ekologisk status. Nu presenterar EU-kommissionen ett förslag till strategi för...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-11-15
  Syresättning av bottnar får ros och ris Syrerikt vatten har de senaste åren pumpats ner i botten på Byfjorden i Bohuslän, Lännerstasundet i Stockholms skärgård och Sandöfjärden i Finska v...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-11-12
  38 miljoner euro till att rädda Östersjön Nu satsas 38 miljoner euro, cirka 324 miljoner kronor, på olika forskningsprojekt för att rädda Östersjön. Pengarna kommer från EU-programmet BONUS...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-11-01
  Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten föreslår ett nytt havs- och fiskeriprogram till nytta för miljön och jobben Levande hav, hållbart fiske och fler företag med hållbara fisk- och skaldjursodlingar. Det vill Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten att...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-11-01
  HaV föreslår nationell plan för miljövänligare vattenkraft Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med regeringsuppdraget att skapa dialog och bättre samsyn kring vattenkraften och Sveriges energi- och...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-31
  Nya regler för nätfiske på grunt vatten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ändrar reglerna för nätfiske på grunt vatten från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. N...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-26
  Ny plan för att bevara tumlare i Kattegatt Nu finns en plan för att bevara tumlare i Kattegatt och Bälthavet, det vill säga sunden mellan Östersjön och Kattegatt. Beslutet togs den 24 oktobe...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-25
  2013 års fiskekvoter för Östersjön nu klara EU:s ministrar med ansvar för fiske- och jordbruksfrågor har nu beslutat om fiskekvoter i Östersjön för 2013. Beslutet innebär att kvoten för torsk...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-23
  Anställda på Mimer riskerar att varslas Fyra personer riskerar att bli varslade om uppsägning från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Anledningen är bristen på uppdrag inom datainsamling g...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-23
  Utkastförbudet skjuts upp minst ett år Det blir inget förbud mot att kasta fisk över bord från och med årsskiftet. Den nya EU-lagstiftningen hinner inte träda i kraft till dess. - Det är...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-22
  Fiskare som bryter mot regler prickas I dag, 22 oktober, införs EU:s pricksystem för fisket i Sverige. Fiskare, innehavare av fartygstillstånd och befälhavare kommer att tilldelas prick...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-19
  Ministermöte om 2013 års fiskekvoter På måndag, 22 oktober, träffas EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg för att diskutera nästa års fiskekvoter för torsk, lax, sill, skarpsi...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-17
  Seminarium om vad vattenskydd får kosta I dag, 18 oktober, ordnar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ett seminarium om skyddet av dricksvattnet - vårt viktigaste livsmedel. - Syftet är att...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-16
  Havs- och vattenmyndigheten ger ut föreskrift med miljökvalitetsnormer för fisk Havs- och vattenmyndigheten har tidigare meddelat miljökvalitetsnormer för övergödning, miljögifter, främmande arter, fysiska skador på bottnar och...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-09
  Ransonen för torskfiske ändras Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att höja ransonen för torsk vid trålfisket i östra Östersjön. Anledningen är att ungefär hälften av d...
 • NYHET · 2012-10-03
  HaV får Guldtaggen för spårning av fisk Havs- och vattenmyndigheten belönades i dag med Guldtaggen för sitt arbete med att kunna spåra fiskens väg från hav till butik. Priset delas varje ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-10-03
  Mindre pengar men mer frihet för länsstyrelsernas vattenarbete Länsstyrelserna kommer under 2013 att få mindre pengar från Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsanslag. Samtidigt kommer länsstyrelserna i större u...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-28
  HaV klar med förvaltningsplaner för säl Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu tagit fram nationella förvaltningsplaner för gråsäl och knubbsäl. - Vi vill både ha ett kustnära fiske och...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-28
  HaV välkomnar ny strategi för hållbar vattenpolitik -Det är glädjande att kunna konstatera att arbetet med en ny strategi för vattenpolitiken nu kan starta. Uppdraget till Miljömålsberedningen blir s...
 • NYHET · 2012-09-27
  Så påverkar skräp och turism havsmiljön Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu tre rapporter som ingår i arbetet med att nå god miljöstatus i haven 2020. - En av rapporterna bel...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-20
  Oklara konsekvenser för havs- och vattenmiljön Regeringens budgetförslag gällande resurser till havs- och vattenmiljöarbetet presenterades i dag. Förslaget innebär att landets fiskerikontroll fö...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-19
  HaV välkomnar utredning om fartyg Havs- och vattenmyndigheten välkomnar regeringens beslut att utreda statens behov av forsknings- och undersökningsfartyg. - Det är ett viktigt förs...
 • NYHET · 2012-09-18
  Björn Risinger invigde VA-mässan VA-mässan i Göteborg är i gång. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger invigde mässan i dag, 18 september. Han påpekade bland ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-18
  Belöning för amerikanska humrar Havsfiskelaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Havs- och vattenmyndigheten går nu ut i en kampanj för att försöka stoppa den ame...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-14
  HaV är beredd att utreda Hanöbukten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu lämnat sitt yttrande över problemen i Hanöbuktens ekosystem. - Vi är beredda att ta på oss en ledande roll...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-13
  EU föreslår utkastförbud i Skagerrak EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag om hur fisket i Skagerrak ska regleras. Förslaget innehåller bland annat utkastförbud, att alla fångst...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-12
  HaV avslår begäran från laxfiskare En yrkesfiskare i Sydsverige har begärt kompensation för uteblivet laxfiske i Östersjön. Han begär en årlig ersättning om minst 1,5 miljoner kronor...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-11
  HaV ger ut riktlinjer för miljövänligare båttvätt Hav har nu tagit fram riktlinjer och riktvärden för hur tvätt av båtar bör göras för att minimera miljöpåverkan. Riktlinjerna har varit efterfrågad...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-10
  HaV ger bidrag för att rädda Mörrumslaxen I Mörrumsån i Blekinge finns ett genetiskt unikt bestånd av lax. Men en studie från 2011 visar att det nu finns onormalt många hybrider av lax och ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-06
  "Beslutet handlar inte om ökade kvoter" I måndags beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att höja torskransonen för trålfiskare i östra Östersjön. Beslutet har väckt en del starka reakt...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-09-05
  HaV föreslår miljöregler för fisk I juli införde Havs- och vattenmyndigheten så kallade miljökvalitetsnormer för att uppnå god miljöstatus i Sveriges hav. Nu föreslås även normer fö...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-08-29
  Kunglig glans vid dag om Östersjön I dag arrangerar initiativet Hållbara Hav ett seminarium om situationen i Östersjön. Kronprinsessan Victoria finns bland gästerna och miljöminister...
 • NYHET · 2012-08-24
  Världens vattenexperter möts i Stockholm På söndag inleds World Water Week i Stockholm, en vecka då olika experter möts för att diskutera vattenfrågor. Från Havs- och vattenmyndigheten del...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-08-21
  Studie för att säkra Gotlands vattenbehov Gotland blir pilotområde i en studie om hur framtidens vattenplanering ska utformas. - Det är ett av de ställen i Sverige där det regnar minst och...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-08-09
  1,3 miljoner till att skydda flodkräftan Flodkräftan är den enda storkräfta som förekommer naturligt i Sveriges sötvatten. Men den är starkt hotad av kräftpesten. Under våren har Havs- och...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-08-07
  HaV spårar fisk från hav till butik I framtiden kommer vi att kunna följa fiskens väg från havet till butiken. Havs- och vattenmyndigheten söker nu knappt 26 miljoner kronor av EU til...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-08-02
  HaV välkomnar förslag om importstopp Miljödepartementet vill stoppa oreglerad import och försäljning av levande amerikansk hummer. - Det här är ett efterlängtat besked. Det ger möjligh...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-31
  Förorenat vatten oroar HaV:s utredare När länsstyrelsen i Skåne undersökte länets grundvatten hittades rester av bekämpningsmedel i flera av proverna, även i flera vattenskyddsområden. ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-26
  Positiv trend kan ge ökade fiskekvoter Flera av de vanligaste fiskarterna ökar i Europas hav och i några fall är bestånden uppe i nivåer som kan anses biologiskt hållbara. - Vi ser en t...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-24
  Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet Havs- och vattenmyndigheten ger sju miljoner kronor till Baltic Nest Institute, BNI, vid Stockholms universitet. Pengarna ska bland annat användas ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-20
  HaV:s databas talar om hur din sjö mår Nu kan du enkelt ta reda på hur din egen sjö eller vattendrag mår. Havs- och vattenmyndighetens egen databas, VISS, innehåller information om alla ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-18
  Risker med pumpning för syresättning av bottnar Två uppmärksammade projekt testar en ny metod att syresätta bottnar genom att pumpa ytligare vatten ned till botten. Nu har metoden utvärderats av ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-13
  HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav 15 juli inför Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bestämmelser för att nå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön. - Sverig...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-09
  HaV följer översvämningarna i Småland Översvämningarna i Nordöstra Småland har orsakat stor materiell skada och beskrivs av polisen som en naturkatastrof. - Vi följer utvecklingen av ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-09
  Flygaska mot övergödningen i Östersjön Havs- och vattenmyndigheten ger 2 250 000 kronor i bidrag för att testa en helt ny metod mot övergödningen i Östersjön. Flygaska från biobränsleanl...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-05
  Stopp för svenskt laxfiske i Östersjön Havs- och vattenmyndigheten stoppar årets laxfiske i Östersjön från och med måndag. All tillgänglig svensk kvot av lax är nu i det närmaste uppfisk...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-05
  Träffa HaV:s avloppsexpert och sjungande dykare i Nordstan Med rätt rening i sommarstugan kan vattnet bli mer badvänligt. Den här frågan kommer Havs- och vattenmyndighetens utredare Maria Hübinette ta upp i...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-04
  Risinger ger löfte om Natura 2000-områden Havs- och vattenmyndighetens vägledning till bland annat länsstyrelser om hur fiske i marina skyddade områden ska regleras blir klar i år. Det lova...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-03
  Stopp för laxfiske i Bottenviken Från och med torsdag stoppar Havs- och vattenmyndigheten fiske efter vild lax i Bottenviken. Anledningen är att den tillgängliga kvoten är uppfiska...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-07-02
  Svenskar villiga betala för friskt Östersjön Svenskar är villiga att betala mest för levande Östersjön. En ny studie av Internationella forskarnätverket Balticstern visar att invånarna i länd...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-29
  700 000 till kartläggning av sälmasken Havs- och vattenmyndigheten finansierar en studie om sälmaskens utbredning. Studien ska ge klarare besked om vilka områden som är infekterade av sä...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-29
  Mer torsk på gång i Nordsjön och Skagerrak Torsken i Nordsjön och Skagerrak fortsätter att öka. Det framgår av internationella havsforskningsrådets (ICES) senaste rådgivning, som släpptes i ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-29
  Nu kan man fiska strömming vid Östersjökusten igen Fiskare på östkusten med små garn- och trålbåtar kan nu fiska sill och strömming igen. Nu öppnar Havs- och vattenmyndigheten åter upp kustfisket vi...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-27
  Fler måste lära av läget i Hanöbukten Läget för Hanöbukten är problematiskt. Sårskador på fisk och fågeldöd är något av det som uppmärksammas i den beskrivning av läget som länsstyrelse...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-25
  Skyddat område bra för fisken i Kattegatt 2009 införde Sverige och Danmark ett områdesskydd uppdelat i tre olika zoner för att skydda torsken i Kattegatt. På uppdrag av Havs- och vattenmynd...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-21
  Beslut om trollingfiske efter sommaren Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har inför årets fiske gjort en större översyn av fisket efter lax. I maj föreslogs begränsningar för trollingfisk...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-20
  Vattenkraften måste bli miljövänligare Havs- och vattenmyndigheten, HaV, genomförde i maj dialogmöten om vattenkraftens miljöeffekter och möjligheter. Då framkom att Sverige inte når mil...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-19
  Tre miljoner till friskare Kalmarsund Havs- och vattenmyndigheten ger tre miljoner kronor till flera projekt för att minska övergödningen i Kalmarsund. Hälften av pengarna går till att ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-18
  Start för årets laxfiske i Torne älv Imorgon går starten för årets lax- och öringfiske med fasta redskap i Torne älvs havsområde. Landsbygdsdepartementets beslut bygger på en överensko...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-18
  Tänk på miljön när du målar båten Tänk på miljön när du gör båten sommarfin. - Äldre färgrester är en potientiell miljöfara. Även om man målat om båten med miljövänliga ämnen så kan...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-15
  HaV föreslår områden för vattenstrategi Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu sitt förslag till vad en svensk vattenstrategi bör innehålla. - Biologisk mångfald, minskad övergö...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-13
  Ljusare för torsken i Östersjön Bestånden av torsk, strömming och skarpsill ökar i Östersjön. Det framgår av Internationella Havsforskningsrådet, ICES, biologiska råd för nästa å...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-11
  Elva miljoner till att mäta buller i haven Buller i havet stör både fisk och däggdjur och kan leda till att naturliga instinkter för jakt, flykt och parningslek rubbas. Havs- och vattenmyndi...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-09
  Havstensfjorden föreslås få ökat skydd Havstensfjorden i Bohuslän är känd för sina ålgräsängar, ostron- och musselbankar. Nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten att den pekas ut som sky...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-04
  Kontrollen oklar inför förbud mot att kasta fisk överbord Den 1 januari 2013 införs ett förbud mot att slänga ut oönskad fisk från fartyg i Skagerrak. I förhandlingarna har EU och Norge enats om gemensamma...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-06-01
  Nya skyltar gör valet av badplats lätt I sommar blir det lätt för alla att välja badplats. Nya skyltar ska visa vilken kvalitet det är på badvattnet¸ allt från ”Utmärkt badvattenkvalitet...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-31
  Stopp för sillfiske Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att stoppa det kustnära fisket av sill. Stoppet gäller endast för yrkesfiskare som bedriver kustnära fiske...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-25
  Bidrag till ren kust och färre miljögifter Skräp från havet hotar både turist- och naturvärden längs Bohuskusten. Havs- och vattenmyndigheten ger nu 800 000 kronor till Bohusläns kommuner fö...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-24
  HaV ger bidrag för att rädda flodkräftan Havs- och vattenmyndigheten ger nu bidrag till flera projekt för att bevara och öka bestånden av flodkräfta i Sverige. Senaste åren är den starkt h...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-24
  Vattenkraft - hot eller möjlighet? Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill få svar på frågan om vad som är vattenkraftens hot och möjligheter? Därför bjuds nu berörda myndigheter, för...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-23
  Skånska badplatser får flest dåliga omdömen I en ny EU-rapport har vattenkvaliteten på de svenska badplatserna betygsatts. Merparten håller en god nivå. Sju av de nio som får sämst omdömen li...
 • NYHET · 2012-05-22
  Beslut om nya regler för laxfiske vid kusten Havs- och vattenmyndigheten beslutade idag om nya bestämmelser för kustfisket efter lax i Östersjön. Beslutet är helt i linje med det förslag till ...
 • NYHET · 2012-05-22
  Damanaki, Ek och Hulthén svarade barnen EU-kommissionären Maria Damanaki, miljöminister Lena Ek och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli Hulthén fick i går svara på barnens fråg...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-22
  Skärpta miljökrav gynnar blå tillväxt Obefogad oro och tröghet hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan ibland vara ett hinder för näringsliv som arbetar för renare hav. I själva...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-19
  Damanaki och Ek svarar på flaskpost Havs- och vattenmyndigheten vill lyfta fram barnens perspektiv i samband med EU-konferensen, European Maritime Day, i Göteborg. Hur ser barn på hav...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-15
  Gröna golfbanor ger blå tillväxt God havs- och vattenmiljö förknippas ofta med kostnader och problem. Men miljöarbetet kan också vara lönsamt, både för den enskilde företagaren och...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-12
  HaV ordnar kalas för att fira Europas hav Söndagen 20 maj går startskottet för Europas Maritima Dagar i Göteborg. Det firar Havs- och vattenmyndigheten med massor av aktiviteter - Vi ställe...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-11
  En miljon till arbete med unik fiskväg Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger en miljon kronor till länsstyrelsen i Västra Götaland för ”Säveåprojektet”. Pengarna ska gå till uppföljning ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-11
  Tre miljoner till sälar och fiske Antalet sälar fortsätter att öka längs den svenska kusten. Både på ost- och västkusten innebär det betydande ekonomiska förluster för yrkes- och f...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-09
  HaV föreslår nya regler för trollingfiske Havs- och vattenmyndigheten genomför inför årets fiske en större översyn av fisket efter lax. Målet är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-07
  En miljon till studie om kustfiskens hälsa Beror försämrad hälsa hos kustfisk på miljögifter eller annan stress? Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu en miljon kronor till Göteborgs univ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-04
  HaV ger två miljoner till syresättning av hav Går det att få liv i syrefria bottnar i Östersjön? Ja, menar en forskningsgrupp vid Göteborgs universitet som vill utveckla en anläggning som både ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-05-03
  Dom om vattenkraft viktig för miljön Mark- och miljööverdomstolen slår nu fast att gamla privilegiebrev inte kan jämställas med tillstånd enligt miljöbalken. Därmed är tvisten mellan l...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-27
  HaV vill se importstopp för levande amerikansk hummer Skydda vår inhemska hummer och bevara den biologiska mångfalden. Det är anledningarna till att Havs- och vattenmyndigheten vill införa ett importfö...
 • NYHET · 2012-04-20
  Björn Risinger nöjd med flytten av HaV 16 april flyttade Havs- och vattenmyndighetens huvudkontor in i ”Pagoden” vid Göta älv i Göteborg. Generaldirektör Björn Risinger berättar här om ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-17
  Pengar till FISH och flodpärlmusslan Havs- och vattenmyndigheten ger två miljoner kronor till den ideella organisationen Fiskesekretariatet, FISH. Pengarna går till att försöka skapa e...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-17
  HaV satsar för att minska skräpet i Östersjön Havs- och vattenmyndigheten ger nu bidrag till två projekt för att minska nedskräpningen i Östersjön. ”Fishing for Litter” vill få fler yrkesfiska...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-12
  Förslag till nya regler för laxfisket Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya bestämmelser för fiske efter lax på kusten. Syftet är att öka möjligheterna att bevara och restaurera de ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-12
  Pengar till oljespårning och till Vikbolandet Vid oljeutsläpp i hav och sjöar är det är det viktigt att snabbt få en prognos över hur oljan sprids och var och när den når kusten. Det gör det lä...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-11
  Tjörns kommun slutar med farligt medel Tjörns kommun slutar att använda det miljöfarliga kallavfettningsmedlet vid oljesaneringen. I stället övergår man till att grovsanera bort olja frå...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-10
  HaV kräver miljövänligare oljesanering Havs- och vattenmyndigheten anser att Tjörns kommun använt sig av fel metod i saneringen efter det stora oljeutsläppet i september. - De har använt...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-10
  Digital databas för haven får 10 miljoner Havs- och vattenmyndigheten ger tio miljoner kronor till projektet ”Digitalisering av djupdata”. Därmed kan Sjöfartsverket fortsätta arbetet med at...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-06
  HaV ger pengar till flera havs- och vattenprojekt Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om bidrag till flera åtgärder för en bättre havs- och vattenmiljö. ”Havstulpanprojektet” får 800 000 k...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-05
  8,5 miljoner till hotade arter Fjällrufse, tumlare, sjönajas och flodpärlmusslan är några av de arter som är hotade i Sveriges hav, sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndighe...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-04-02
  HaV ger en miljon kronor till CSI Havs- och vattenmyndigheten anslår en miljon kronor till ideella nätverket Clean Shipping Network för att utveckla deras miljöindex. Bolag som HM,...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-29
  Dags för årets laxfiskepremiär I morgon, fredag, är det dags för årets premiärfiske av lax och öring i Mörrumsån. - Jag tror att det blir bra fiske i ån i år. Det tyder vattenf...
 • NYHET · 2012-03-27
  Insatser ska stoppa att fisk slängs överbord Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett stopp för fiske som slängs överbord i Skagerrak. Förhandlingar pågår me...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-23
  GD tar kritik på allvar Riksrevisionen har överlämnat sin första revisionsberättelse om Havs- och vattenmyndigheten. Enligt riksrevisionens uppfattning ger inte årsredovis...
 • NYHET · 2012-03-22
  Kom och ge din syn på havsmiljön! På måndag presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, remissförslaget ”God havsmiljö 2020” i Folkets Hus i Göteborg, i lokalen Brännö. På tisdag ...
 • NYHET · 2012-03-22
  Vattenpris för odling med lite vatten Vattenpriset "Stockholm Water Prize" går i år till forskare i Sri Lanka för deras arbete med att "få ut mer per droppe". Intern...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-22
  Elva personer förlorar jobben Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att säga upp elva personer på grund av arbetsbrist. Arbetsbristen har uppstått i samband med att undersökn...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-21
  Tyck till om havsmiljön på Nalen De svenska haven mår inte så bra som de borde. Att strunta i havsmiljön slår hårt mot både fiske och rekreation. Det är två av slutsatserna i Havs-...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-19
  Dålig havsmiljö dyrt för samhället I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten sitt förslag ”God havsmiljö 2020”. Det innehåller bland annat en analys av hur Östersjön och Nordsjö...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-15
  Konferens om jordbrukets roll för vattnet Nästa vecka ordnar Havs- och vattenmyndigheten konferens i Göteborg på temat ”Jordbruket och vattnet”. - Utsläppen av kväve och fosfor från jordbru...
 • NYHET · 2012-03-14
  Liten risk för skador av vindkraft på marint liv De flesta negativa effekterna av havsbaserad vindkraft är små eller går att undvika med relativt enkla medel. Det visar en ny forskningsrapport fr...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-12
  Drygt 150 miljoner kronor till friskare vatten Hur mår Sveriges grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten? Den frågan hoppas Havs- och vattenmyndigheten få svar på och anslår nu drygt 150 mi...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-08
  15 miljoner för bättre fiskevård Få tillbaka vattennivån i sjöar. Återställa vattendrag kring jordbruksmarker. Öppna upp vikar som stängts vid vägbankar. Flera åtgärder för fiskevå...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-02
  Insatser för hav och vatten behöver säkras Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärderna ska tappa fart vill Havs- och vattenmyndigheten att rege...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-03-01
  Förbud mot laxfiske med drivlinor Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att förbjuda laxfiske med drivlinor i Östersjön. Anledningen är att årets kvot redan är så gott som u...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-28
  Osäker framtid för populära pengar Närmare 95 miljoner kronor. Så mycket pengar har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att i år dela ut till länsstyrelserna för att finansiera loka...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-27
  EU-möte tar upp stopp för att kasta fisk överbord Experter i EU:s medlemsländer träffas i dag för att diskutera problemet med att stora mängder fångad fisk kastas över bord. De så kallade ”utkasten...
 • NYHET · 2012-02-22
  Havs- och vattenmyndighetens första årsredovisning klar Ett halvår. Sex månader. 184 dagar. På papperet en kort tidsrymd men ändå så fylld av verksamhet. Under sitt första halvår har Havs- och vattenmynd...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-22
  Unika bohuslänska rev föreslås få internationellt skydd Ett unikt område med branta sluttningar, stora djup och ovanliga arter. Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu att havsområdet Bratten i Bohuslän ...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-20
  Tånglaken varnar för läget i Östersjön Den lilla fisken tånglaken ska få en viktig roll när det gäller att övervaka tillståndet i Östersjön. Fisken reagerar bland annat på kemiska förore...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-14
  ”Båtbranschen måste ta miljöansvar” - Det var slående hur få miljöanpassade produkter båtmässan i Göteborg kunde visa upp. Jag kommer ta initiativ till en diskussion med mässledningen...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-13
  Dricksvatten ska bli riksintresse Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet genom att inrätta riksintressen. Myndigheten har skickat ut e...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-07
  Minskad kalkning av försurade sjöar och vattendrag Havs- och vattenmyndigheten har fattat beslut om bidrag till kalkning av försurade sjöar och vattendrag. Totalt går 198 miljoner från havs- och vat...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-06
  Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust En fartygsolycka utanför Sveriges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta samhället nära två miljarder kronor. Det visar en ny rapport fr...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-03
  Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren - som f...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-02-01
  Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst Antalet spolplattor för att tvätta båtbottnar har ökat kraftigt och Västsverige är bäst i klassen med en väntad flerdubbling på några år. Till stor...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-01-23
  Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. -...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-01-20
  Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet Oljeutsläppet som drabbade Tjörn i höstas visar att kustkommuner måste ha aktuella oljeskyddsplaner och snabbt kunna skydda de miljömässigt känslig...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-01-18
  Svårt med vindkraft i skyddade områden Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp...
 • NYHET · 2012-01-12
  Sverige i EU-toppen för digitala loggböcker i fisket Nu har svenska fiskefartyg använt digital e-loggbok i ett år. 123 av de största fartygen rapporterar nu in sina fångstresor direkt till sjöss – vil...
 • PRESSMEDDELANDE · 2012-01-02
  Amerikansk mask kan förbättra miljön i Östersjön En nordamerikansk havsborstmask kan bli en räddare i nöden för övergödda och syrefria havsbottnar i Östersjön. Det visar forskning inom Bonusprogra...