Framåt tillsammans – en tillbakablick på Havs- och vattenforum

Det saknades en svensk bred översikt av havs- och vattenmiljöfrågor och när HaV var bara lite drygt 2 år skapades konferensen Havs- och vattenforum. Det var något helt nytt inom vattenbranschen. I år arrangeras forumet för 8:e gången, för första gången virtuellt men med samma syfte i botten - att diskutera aktuella frågor tillsammans för bästa resultat och att utmana gamla vanor för att tillsammans hitta nya lösningar.

Hitta på sidan

Våren 2013 samlade Havs- och vattenmyndigheten för första gången 350 personer till Eriksberg för att under två dagar ta ett helhetsgrepp om havs- och vattenarbetet i Sverige. Konferensen hade tre fokusområden; minskad övergödning i Östersjön, Hållbart fiske och biologisk mångfald i rinnande vatten. I Sverige hade ingen annan konferens tagit ett så pass brett grepp om vattenfrågan.

Arbeta tillsammans

Dåvarande generaldirektör Risinger presenterade konferensen så här "Ekosystemen i våra sjöar, vattendrag och hav hänger ihop. Och nästan allt vi människor gör är beroende av vatten och påverkar våra vattenmiljöer. Om vi ska lyckas få levande hav, sjöar och vattendrag måste vi arbeta tillsammans".

Det var den första stora konferens som HaV organiserade i egen regi och den blev genast populär.

- Havs- och vattenforum är tänkt att vara en mötesplats för alla som jobbar med, för eller tack vare levande hav, sjöar och vattendrag, enligt dåvarande projektledaren Pia Ahnlund som var en av initiativtagarna till konferensen på HaV.

Och under de kommande åren så har forumet blivit just en sådan mötesplats. Varje år lockar den mellan 300–400 personer varav många är återkommande deltagare.

2014 var temat samarbete och helhetssyn. Dagar som syftade till på olika sätt lyfta fram deltagarnas erfarenheter och kunskap. Bland årets talare finns miljöminister Lena Ek, Matilda Ernkrans, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Allan Larsson, före detta finansminister och godsägare Carl Piper.

2015 Forumet anordnades för tredje året i rad. Dåtida klimat- och miljöminister Åsa Romson talade. Den välkända journalisten Britt-Marie Mattsson ledde en debatt om hållbart fiske med bland andra representanter för Världsnaturfonden, yrkesfisket, kustkommunerna i Bohuslän och Sportfiskarna i panelen.

För första gången delas vattenpriset ”Sjöstjärnan” ut – ett samarbete mellan HaV, SKL och LRF - ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete.

Den första vinnaren var Jonas Johansson från Kävlingeåns vattenråd för långsiktig samverkan med bland andra lantbrukare och flera kommuner och utifrån en helhetssyn framgångsrikt genomfört åtgärder för en bättre vattenkvalitet i Kvälingeåns avrinningsområde.

2016 handlade forumet bland annat om både pengar, nya databaser. Liksom tidigare var det en blandning av utställningar, föreläsningar och det bjöds bland annat på rökta fiskfenor. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talade om ”Målen, makten och miljonerna” och HaV:s blivande generaldirektör Jakob Granit skickade ett videovykort. Vattenpriset Sjöstjärnan gick till Emåförbundet för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer

2017 års konferens präglades av FN:s havskonferens och hade ett mer internationellt innehåll. Tre svenska ministrar var på plats, landsbygds- och fiskeminister Sven-Erik Bucht, miljöminister Karolina Skog och klimat- och biståndsminister Isabella Lövin. Dessa tre representerade sedan Sverige på FN-konferensen. Lövin pratade om Marin nedskräpning och plast i haven, Hav och klimat samt Hållbar blå ekonomi.

Generaldirektören Jakob Granit ställde in siktet utifrån regeringens prioriteringar med fokus på Havs- och vattenmyndighetens arbete med havsplanering, utveckling av ekosystembaserad förvaltning och en maritim strategi.

Västerviks kommun vann Sjöstjärnan för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen.

Från källa till hav - land och hav hör ihop

Besökare tittar mot storbildsskärm.

Generaldirektör Jakob Granit på scenen. Havs- och vattenforum 2018.

2018 års tema fokuserade från källa till hav och kopplade det globala till det lokala, allt hänger ändå ihop. FN-konferensen följdes upp av havsambassadör Helen Ågren och FN:s första särskilda sändebud för haven, Peter Thomson medverkade, han pratade om globala havsutmaningar och vad som kan göras för att rädda världens hav. Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan var projektet ”8-fjordar” i Bohuslän. Kronprinsessan Victoria närvarade hela dagen, hon hade en särskild kaffesittning med vinnarna av det lokala vattenpriset Sjöstjärnan för att få höra mer om deras arbete, det uppskattades mycket av båda parter.

2019 handlade Havs- och vattenforum om möjligheter för klimatanpassning. Markku Rummukainen, professor i klimatologi beskrev scenarier. Klimatfrågans utmaningar och lösningar handlar om samhällsutveckling, värnandet av ekosystem, mat, vatten, energi och fattigdom. Aktuella frågor som övergödning, vattenmiljö och vattenkraft och hur det går för laxen belystes. 2019 var Laxens år - ett internationellt initiativ för att öka intresset för åtgärder och forskning för ett långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden. Rockgruppen Weeping Willows medverkade för att prata och sjunga om sitt engagemang för både fiske, vatten och klimat. Marint kunskapscenter i Malmö avslutade forumet med ungdomars tankar om ett hållbart samhälle.

2019 års vinnare var biologen och vattenentusiasten Lennart Henrikson som höll ett underhållande och minnesvärt tacktal. Priset fick han för att under fyra decennier målmedvetet arbetat med vattenfrågor, att han utvecklat dialogen med markägare och skogsbrukare och för att han var en brobyggare mellan forskningen och den så kallade vanliga människan.

2020 inställt på grund av pandemi

Jeanette Frykner, kommunikatör på HaV.

Nya tider

- Grundidén för Havs- och vattenforum är mycket bra och håller än idag. Det finns ett pedagogiskt tänk bakom grundidén som tilltalade mig när jag började på HaV säger Jeanette Frykner som varit projektledare för forumet under de senast 4 åren.

- Visst påverkar trender och digital utveckling hur konferenser utformas men i grund och botten är syftet att mötas och arbeta tillsammans för att lösa morgondagens problem primärt. Såklart vill jag modernisera och utveckla, idag har till exempel djupdykningar blivit till workshops, knytkonferenser är mässområde, fler talare är med på länk, allt går snabbare, konferensramen är digital. Det är alltid svårt att se en förändring när man är mitt i den men pandemin har accelererat den digitala trenden, en ovanligt snabb omställning som förändrat konferenser men jag liksom de flesta längtar till det fysiska möten, säger Jeanette.

Och årets HaVforum 2021 ges för första gången digitalt som en hybridkonferens. Det innebär att vi sänder från en studio, lite som en tv-sändning med några talare där på plats samt flera talare som deltar via länk. Alla som deltar ser forumet via en plattform som byggs särskilt för vårt forum.
För första gången sänker vi deltagaravgiften till halva kostnaden och bjuder in studenter att delta gratis.

2021 är temat Framtidens fiske och hållbara hav. Ett aktuellt område där utveckling sker, en ny strategi är på gång om framtidens fiske och flera åtgärdsprogram pågår för haven.

Bland annat deltar Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket, miljö- och klimatminister Per Bolund och journalisten Folke Rydén berättar om sitt arbete med att dokumentera Östersjön. Robin Teigland, professor på Chalmers om hur ny teknologi kan bidra till utveckling av fiskesamhället. Hållbar vattenresursförvaltning är också ett hett ämne då en flera år lång dialog avslutas och inslag under forumet leds av Björn Sjöberg.

- Det ska bli spännande att se hur det tas emot av våra deltagare och också hur vi som jobbar med det själva upplever leveransen av årets forum, säger Jeanette.

- En god förvaltningskultur kräver att medarbetarna är involverade i verksamhetens utveckling. Genom forumet involveras våra medarbetare. Som myndighet har vi ett behov av att sprida kunskap om vårt arbete och konkretisera det. Forumet är på inspirationsnivå men vi vill alltid visa konkreta åtgärder som görs, till exempel LEVA och åtgärdsprogram för haven och hur dessa mynnar ut i samverkan runt om i landet, det är alltid ett inspirerande perspektiv att få se växa fram under Havs- och vattenforum, säger Jeanette.

Publicerad: 2021-05-21
Sidansvarig: Webbredaktion