Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Redskap Regeringsuppdrag Yrkesfiske

Selektivt fiske

Havs- och vattenmyndigheten har ett regeringsuppdrag att utveckla selektivt fiske för att uppfylla de krav på landningsskyldighet som började gälla den 1 januari 2015.

Vi har gett SLU, Institutionen för akvatiska resurser, i uppdrag att samla in intresseanmälningar och förslag från näringen på olika projekt för att främja selektivt fiske och oönskad fångst.

Fokusområden för 2017

Befintliga fiskemetoder

  • Demersalt fiske i Östersjön. Storleksselektivitet i garn- och trålfisket.
  • Demersalt fiske i Västerhavet. Fortsatt utveckling av räk- och kräftfiske. Art- och storleksselektivitet i fiskfisket för att undvika fiske på begränsande och känsliga bestånd.
  • Pelagiska fisket – till exempel bifångster av sej i västerhavet
  • Vadfisket – utvärdera/utprova system som krävs för att tillämpa undantag från landningsskyldighet i detta fiske
  • Överlevnad av bifångst i demersalt fiske med specifikt fokus på plattfisk, till exempel tunga

Alternativa fiskemetoder

  • Hantering av fångst (ombord och iland)
  • Utveckling/utprovning av burar/fällor etcetera

SLU har bildat ett sekretariat som i sin tur kallar till samrådsgrupper för de olika områdena bestående av representanter för fiskare, redskapstillverkare, fiskets organistationer, HaV och förslagsställare. Datum för dessa möten och mer kan du läsa om på SLU:s egen sida.

Bakgrund

För att underlätta omställningen av fisket till landningsskyldighet har HaV medel för att utveckla selektivt fiske. Prioriterade fisken är där:

  • en stor andel av fångsten består av annan fisk än målarten
  • där en stor mängd oönskad fisk fångas
  • där man inte kan göra mer för att selektera men däremot öka överlevnaden för den fisk som återutsätts

Kontakta Sekretariatet för selektivt fiske

Sekretariatet för selektivt fiske på SLU:s hemsida

Mejla Sekretariatet för selektivt fiske

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Redskap Regeringsuppdrag Yrkesfiske

Publicerad: 2014-04-08

Sidansvarig: Webbredaktionen