Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Redskap Regeringsuppdrag Yrkesfiske

Selektivt fiske

Regeringen har under 2014 – 2018 avsatt medel för att utveckla selektivt och skonsamt fiske. Syftet är att underlätta omställning till landningsskyldighet som började att införas den 1 januari 2015 och som ska vara fullt införd 2019.

Vi har gett SLU, Institutionen för akvatiska resurser, i uppdrag att samla in intresseanmälningar och förslag från näringen på olika projekt för att främja selektivt fiske och oönskad fångst.

Fokusområden för 2018

Befintliga fiskemetoder

Tidigare år har satsningar bland annat gjorts inom demersalt fiske i Östersjön och Västerhavet. Några projekt har även avsett pelagiskt fiske. Flera projekt har avsett utveckling av räk- och kräfttrålar.

Det är i blandfisket i Västerhavet som vi bedömer att vi har ett fortsatt stort behov av att utveckla selektiva redskap och det kommer att vara ett prioriterat område för projekt under 2019.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Redskap Regeringsuppdrag Yrkesfiske