Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

Hitta på sidan

För pelagiskt fiske i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön gäller landningsskyldighet för alla kvoterade arter som fångas.

Utkastplan för pelagiska arter i Västerhavet

Landningsskyldigheten omfattar fiske efter pelagiska arter och industriarter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt samt på internationellt vatten utanför ekonomiska zoner, fiskezoner med mera.

Landningsskyldigheten omfattar även alla bifångster av kvoterade arter i det pelagiska fisket och industrifisket. Det innebär att all fångst av kvoterade arter omfattas av landningsskyldighet i pelagiskt fiske även till exempel torsk och gråsej.

I norsk ekonomisk zon i Nordsjön och Skagerrak gäller liksom tidigare Norges regler för landningsskyldighet.

Fångst som omfattas av landningsskyldighet i Norge, men inte i EU, ska hanteras enligt EU:s regler om landningsskyldighet om den finns kvar ombord när fartyget går över på EU-vatten. Arbete pågår mellan EU och Norge för att harmonisera regler ytterligare.

Fisken som omfattas

För att förtydliga vilka fisken som omfattas ges i nedanstående tabell en sammanfattning över de pelagiska och industrifisken som i första hand är aktuella för svenskt fiske. Observera att, även fiske med andra redskap än de som nämns i tabellen nedan, omfattas av landningsskyldighet.

Sammanfattning över de fisken som i första hand är aktuella för svenskt fiske
RedskapEU-kodMaskaMålarter

Pelagiska trålar

OTM, PTM

Alla

Sill, makrill, blåvitling,taggmakrill, skarpsill

Bottentrålar

OTB, PTB

Mindre än 70 mm

Sill, makrill, skarpsill

Trålar

OTB, PTB, OTM, PTM

Mindre än 32 mm

Tobis, skarpsill

Snörpvad/ Ringnot

PS

Alla

Sill, makrill, blåvitling, taggmakrill, skarpsill

Förankrade och drivande nät

GNS, GND

50-99 mm

Makrill, sill

Förankrade och drivande
backor och långrevar,
dörj och trollinglinor, övriga krokredskap

LLS, LHP, LTL/ LHM, LX/ LHM

 

Makrill

 

Publicerad: 2015-12-22
Uppdaterad: 2018-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion