Utkastplan för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön

Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön. Vilka arter som omfattas beror på fiskeri.

Arter som omfattas av landningsskyldigheten

Landningsskyldigheten i Östersjön gäller för alla kvoterade arter i all typ av fiske.

  • i fiske efter sill/strömming, skarpsill, lax, torsk och rödspätta ska alla kvoterade arter i fisket landas
  • i fiske efter okvoterade arter, ska alla kvoterade arter i fisket landas

Det innebär alltså att också bifångster av kvoterade arter landas. Det gäller även arter som i huvudsak förekommer utanför Östersjön men där kvotområdet även omfattar Östersjön, till exempel makrill.

När det gäller gråsej omfattas Östersjön inte av kvoten.

Undantag från landningsskyldigheten

Landningsskyldigheten gäller inte för torsk, rödspätta och lax som fångas med tinor/mjärdar, ryssjor, fiskfällor och stor­ryss­j­or/bot­ten­garn. All sådan torsk, rödspätta och lax får släppas tillbaka i havet om man fångar expemplar under MRB och alla individer om kvoten är fylld eftersom de ansetts ha god överlevnadsgrad. EU-kommissionen har dock begärt ytterligare underlag för att utvärdera undantaget.

De redskap som är undantagna från landningsskyldigheten är uppräknade i tabellen nedan. Observera att undantaget inte gäller för laxfälla (flytfälla) med redskapskod 842 och laxmocka (krona) med redskapskod 843.

Här kan du läsa mer vad som gäller för T90-trålar.

Redskapskoder

För redskapen finns EU-koder och svenska koder, här ser du vilka koder som gäller för ditt redskap.

Bottengarn (FPN)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Bottengarn

811

Kilnot

812

Ålbottengarn

814

Buror, tinor och mjärdar (FPO)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Bur, havskräfta

829

Tina, hummer

821

Tina, Krabba

823

Tina, ål

824

Övriga burar, tinor och mjärdar

825

Ryssjor (FYK)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Gäddryssja

827

Krabbryssja

826

Lakstrut

828

Ålryssja

833

Förankrade ryssjor (FSN)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Sikryssja/laxryssja

831

Sill-/strömmingryssja/löjryssja

832

Ålbottengarn

814

Andra fällor (FIX)

Redskapskoder
RedskapSvensk kod

Kombifälla (bottensatt)

841

Laxsätt

813

Ålhomma

844

Kombifälla (pontonfiskhus)

845

Minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

MRB för torsk sänks till 35 centimeter. Övriga MRB-mått hittar du här.

Publicerad: 2015-12-22
Uppdaterad: 2018-03-12
Sidansvarig: Webbredaktion