Hitta på sidan

Vanliga problem för elektronisk rapportering (vCatch)

En korrekt rapportering ligger till grund för kvotavräkning och utgör ett underlag i framtida förvaltningsarbetet, därför är det det viktigt att rapporteringen är korrekt.

För att komma till rätta med den felaktiga rapporteringen kommer här är ett par exempel på de vanligaste felen som vi vill informera om.

Fel vid tidrapportering

Exempel på vanliga fel vid rapportering
Fel redskap angivet för fiskeområde

Fel redskap/ekonomisk zon

Rapportering av datum/tid saknas eller är felaktig

- Felaktigt datum/klockslag vid dygnsskifte

- Felaktigt datum/klockslag
- Ankomstdatum senare än landningsdatum

Felrapportering av positioner

- Position saknas/felaktig
- Positionens ekonomisk zon avviker från rapporterad ekonomisk zon
- Positionens subdivision avviker från rapporterad subdivision

Felrapportering av redskapsuppgifter

- Maskstorlek felaktig
- Nätlängd felaktig
- Redskaps kod felaktig

Rapportering av landningsdeklaration saknas
eller är felaktiga

- Kvantitet saknas på landningsdeklarationen
- Presentationsform i landningsdeklarationen är felaktig
- Beredningsgrad saknas eller är felaktig i landningsdeklarationen

Landningsskyldighet

- Angett kastad fisk med fel kod (DIS/DIM) när landningsskyldighet gäller
- Inte angett någon klasstorlek (LSC/BMS)

Innan du skickar in ditt loggblad på din fiskeresa till oss, titta igenom en extra gång så du ser att allt är ifyllt korrekt. Tänk på att felaktig rapportering kan leda till sanktionsavgift.

Har du frågor om hur du ska rapportera din fiskeresa är du välkommen att ringa FMC på nummer 0771-10 15 00.

Avdelningen för fiskförvaltning/Enheten för landningskontroll
dokumentation@havochvatten.se

Publicerad: 2017-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion