Hindra spridning av arter

Hitta på sidan

Vill du hjälpa till att hindra spridning av arter? Här hittar du informationsmaterial.

Dela materialet

När du delar materialet får du gärna hänvisa till informationssamarbetet med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Kännedom bland allmänheten

Naturvårdsverkets senaste undersökning av allmänhetens kunskap, inställning och agerande kring invasiva främmande arter visar:

Totalt 44 % av dem som känner till att invasiva främmande arter finns, svarar att de känner till hur de kan undvika att sprida dem. Kännedomen är högre bland äldre (61-74 år) samt bland personer med natur-, växt- och djurrelaterade intressen.

Affischer

Sprid gärna affischerna i dina kanaler så att dina målgrupper kan använda dem. De kan skriva ut och sätta upp dem till exempel på anslagstavlor på båtklubben, på bryggan eller bostadsrättsföreningen. Affischerna finns i A3-format för både utskrift och tryck.

Ladda ner affischer i A3-format

informationsaffisch för att förhindra spridning av främmande arter

Få koll på hur du agnar rätt

informationsaffish om att förhindra spridning om invasiva arter

Få koll på hur du hanterar akvariet

informationsaffisch för att förhindra spridning av invasiva arter

Bevara mångfalden i sjöar och vatten

informationsaffisch för att förhindra spridning av främmande arter

Få koll på hur du hanterar båt och fiske

informationsaffish om att förhindra spridning om invasiva arter

Få koll på hur du hanterar exotiska husdjur

informationsaffisch för att förhindra spridning av invasiva arter

Få koll på hur du åker båt för att bevara mångfalden

Illustrationer

Här hittar du illustrationerna som finns på affischerna som jpg-filer om du vill använda dem, till exempel på din webb, nyhetsbrev eller sociala medier.

Här finns utförligare information till illustrationerna Pdf, 288.6 kB.

Ladda ner illustrationerna i jpg-format.

Illustration. Välj rätt agn

Agna rätt (jpg.)

Illustration. Töm akvarievatten rätt

Akvarievatten (jpg.)

Illustration. Exotiska husdjur

Exotiska husdjur (jpg.)

Iillustration. Fisk.

Bevara mångfalden (jpg.)

Illustration. Fripassagerare

Fripassagerare (jpg.)

Illustration. Skottdelar

Åka båt (jpg.)

Broschyr

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar Pdf, 482.1 kB. listas några av ”värstingarna” som vi inte vill ska spridas i våra sjöar. Broschyren är ett resultat av samarbete inom vattenförvaltningen, framtagen av Havs- och vattenmyndigheten och vattenvårdsförbund för Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.

Bild på broschyr.

Filmer

Filmer om spridning

Generell film om risker med spridning av invasiva främmande och hur man gör rätt. Längd 1:42

Omslagsbild för YouTube-video

Husdjur och akvarium

Hur man hanterar husdjur och akvarium. Längd 0:55

Omslagsbild för YouTube-video

Flytta båt och redskap

Hur man ska tänka när man flyttar båt och fiskeredskap mellan olika vatten. Längd 0:34

Omslagsbild för YouTube-video

Sjögullsbekämpning

Sjögullsbekämpning i sjön Åsnen. Längd 1:47

Omslagsbild för YouTube-video

Vad kan du göra?

Beskrivande film om invasiva främmande arter och hur de kommer hit. Längd 1:20

Omslagsbild för YouTube-video
Publicerad: 2021-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion