Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Vägen till ett miljövänligt fritidsbåtsliv

Med upp till 900 000 fritidsbåtar är Sverige ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Sverige har också en av Europas längsta kuststräckor och några av världens största skärgårdar. Närheten till hav och vatten gör att intresset för båtlivet är stort. Utsläppen från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat under en kort säsong. Detta gör att påverkan på miljön är markant även om utsläppen från fritidsbåtar endast är en liten del av de totala föroreningarna i våra hav.

Fritidsbåtar vistas främst i natursköna vikar och skär, vilka är viktiga lek- och föryngringsområden för fisk, fåglar och andra organismer. Äldre motorer i fritidsbåtar ger upphov till stora utsläpp av kolväten som bland annat kan påverka olika vattenorganismer negativt. Andra miljöfrågor från fritidsbåtar är giftiga båtbottenfärger, utsläpp av toalettavfall och bullerstörningar.  Att köra båten på ett mer miljöanpassat sätt minskar både bränsleförbrukning och utsläpp. Genom att tvätta din båt istället för att bottenmåla bidrar du också till ett miljövänligare båtliv.

Båtmiljörådet för ett miljövänligt båtliv

Båtliv utgör en viktig möjlighet till naturupplevelse och rekreation och har betydelse för folkhälsan. I Båtmiljörådet samlas organisationer och myndigheter med det gemensamma intresset att minska miljöpåverkan på båtlivet.

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2013-02-18

Sidansvarig: Martina Liljegren