Havs- och vatten­myndighetens före­skrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljö­status samt miljö­kvalitets­normer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Registret senast uppdaterat 2024-06-22

Bemyndigande:

7 § och 20 § havsmiljöförordningen (2010:1341)

Ikraftträdande:

2012-07-15

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

4

HVMFS 2024:11 Pdf, 1.8 MB.

Ändr. 3 §, rubrik närmast 3 § samt bil. 1 och 2.

Bemyndigande: 7 § och 20 § havsmiljöförordningen (2010:1341)

Ikraftträdande:2024-07-01

3

HVMFS 2018:18 Pdf, 1.1 MB.

Upphävande av 5 § och bilaga 4; Ändringar i 2-4, 6 och 7 §§ och bilagorna 2 och 3

Bemyndigande: 7 § och 20 § havsmiljöförordningen (2010:1341)

Ikraftträdande: 2019-01-01

2

HVMFS 2014:14 Pdf, 129 kB.

Ändringar i 3 §, rubrikerna till kartorna 3-5 i bilaga 1, bilagorna 2-4, övergångsbestämmelserna

Bemyndigande: 20 § havsmiljöförordningen (2010:1341)

Ikraftträdande: 2014-07-01. De i bilagorna 2,3 och 4 angivna och beskrivna indikatorerna ska tillämpas från och med följande datum det år de är funktionell, vilket är den 15 juli 2012, den 1 okctober 2016 eller 1 januari 2018.

1

HVMFS 2012:29 Pdf, 102.5 kB.

Ändringar i bilaga 3 och bilaga 4

Bemyndigande: 20 § havsmiljöförordningen (2010:1341)

Ikraftträdande: 2012-10-15

 

HVMFS 2012:18 Pdf, 1.3 MB.

Ursprunglig utgåva

 

Publicerad: 2013-11-20
Uppdaterad: 2024-06-22
Sidansvarig: Webbredaktion