Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Försurning Grundvatten Statistik Sveriges officiella statistik Sötvatten Yrkesfiske

Officiell statistik

Havs- och vattenmyndigheten har ansvaret för Sveriges officiella statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö. Vi publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Havs- och vattenmyndighetens arbete med Sveriges officiella statistik

Havs- och vattenmyndigheten är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar det statliga statistiksystemet i Sverige.

Under 2014 kommer Havs- och vattenmyndigheten att ta initiativ till att bilda användarråd för vår officiella statistik. Syftet med användarråd är att skapa organiserade användarkontakter för att löpande ge Havs- och vattenmyndigheten kunskap om nya och förändrade statistikbehov och för att ge användare en möjlighet att tycka till om förändringar i statistiken. Myndigheten beslutar själv om statistikens innehåll och omfattning, det vill säga vilka statistikprodukter som tas fram. Du är alltid välkommen att kontakta samordnarna om önskemål om, eller ge synpunkter på, förändringar i myndighetens officiella statistik.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en rutin för processen officiell statistik som definierar vad som inkluderas i myndighetens ansvar för den officiella statistiken samt hur vi arbetar med den.

Havs- och vattenmyndighetens officiella statistik

Enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig för officiell statistik inom statistikområdet Fiske samt inom statistikområdet Havs- och vattenmiljö.

Ämnesområde Jord- skogsbruk, fiske Miljö

Statistikområde

Fiske Havs- och vattenmiljö

Statistikprodukter

Det yrkesmässiga fisket i havet Kust och hav- miljötillstånd: tillförsel av fosfor och kväve till kusten
  Det yrkesmässiga fisket i sötvatten Sötvatten - miljötillstånd
  Fritidsfisket i Sverige Miljötillståndet i hav, sjöar och vattendrag, generationsmål om fritidsfiske och friluftsliv

Publiceringsplan för myndighetens officiella statistik

I slutet av varje år tar myndigheten fram en plan för vilka statistikprodukter som kommer publiceras under det kommande året.

Titel Datum

Det yrkesmässiga fisket i havet

 
Det yrkesmässiga fisket i havet under november 2014 2015-01-09
Det yrkesmässiga fisket i havet under december 2014 2015-01-30
Det yrkesmässiga fisket i havet under januari 2015 2015-02-27
Det yrkesmässiga fisket i havet under februari 2015 2015-03-27
Det yrkesmässiga fisket i havet under mars i 2015 2015-04-24
Det yrkesmässiga fisket i havet under april 2015 2015-05-29
Det yrkesmässiga fisket i havet 2014, slutlig statistik 2015-06-05
Det yrkesmässiga fisket i havet under maj 2015 2015-06-26
Det yrkesmässiga fisket i havet under juni 2015 2015-08-14
Det yrkesmässiga fisket i havet under juli 2015 2015-08-28
Det yrkesmässiga fisket i havet under augusti 2015 2015-09-25
Det yrkesmässiga fisket i havet under september 2015 2015-10-30
Det yrkesmässiga fisket i havet under oktober 2015 2015-11-27

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

 
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2014 2015-05-29

Fritidsfisket i Sverige

 
Fritidsfisket i Sverige 2014 2016-07-01

Kust och hav- miljötillstånd

 
Kust och hav- miljötillstånd: Tillforsel av kväve och fosfor till kusten år 2014 2015-11-13

Sötvatten- miljötillstånd

 
Sötvatten- miljötillstånd 2009-2012 2014-06-13
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Försurning Grundvatten Statistik Sveriges officiella statistik Sötvatten Yrkesfiske

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2016-02-01

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson