Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Försurning Grundvatten Statistik Sötvatten Yrkesfiske

Officiell statistik

Havs- och vattenmyndigheten har ansvaret för Sveriges officiella statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö. Vi publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Havs- och vattenmyndighetens arbete med Sveriges officiella statistik

Havs- och vattenmyndigheten är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar det statliga statistiksystemet i Sverige.

Under 2014 kommer Havs- och vattenmyndigheten att ta initiativ till att bilda användarråd för vår officiella statistik. Syftet med användarråd är att skapa organiserade användarkontakter för att löpande ge Havs- och vattenmyndigheten kunskap om nya och förändrade statistikbehov och för att ge användare en möjlighet att tycka till om förändringar i statistiken. Myndigheten beslutar själv om statistikens innehåll och omfattning, det vill säga vilka statistikprodukter som tas fram. Du är alltid välkommen att kontakta samordnarna om önskemål om, eller ge synpunkter på, förändringar i myndighetens officiella statistik.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en rutin för processen officiell statistik som definierar vad som inkluderas i myndighetens ansvar för den officiella statistiken samt hur vi arbetar med den.

Havs- och vattenmyndighetens officiella statistik

Enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig för officiell statistik inom statistikområdet Fiske samt inom statistikområdet Havs- och vattenmiljö.

ÄmnesområdeJord- skogsbruk, fiskeMiljö

Statistikområde

FiskeHavs- och vattenmiljö

Statistikprodukter

Det yrkesmässiga fisket i havetKust och hav- miljötillstånd: tillförsel av fosfor och kväve till kusten
 Det yrkesmässiga fisket i sötvattenSötvatten - miljötillstånd
 Fritidsfisket i SverigeMiljötillståndet i hav, sjöar och vattendrag, generationsmål om fritidsfiske och friluftsliv

Publiceringsplan för myndighetens officiella statistik

I slutet av varje år tar myndigheten fram en plan för vilka statistikprodukter som kommer publiceras under det kommande året.

TitelDatum

Det yrkesmässiga fisket i havet

 
Det yrkesmässiga fisket i havet under november 20152016-01-08
Det yrkesmässiga fisket i havet under december 20152016-01-29
Det yrkesmässiga fisket i havet under januari 20162016-02-26
Det yrkesmässiga fisket i havet under februari 20162016-04-01
Det yrkesmässiga fisket i havet under mars i 20162016-04-29
Det yrkesmässiga fisket i havet under april 20162016-05-27
Det yrkesmässiga fisket i havet 2015, slutlig statistik2016-06-04
Det yrkesmässiga fisket i havet under maj 20162016-07-01
Det yrkesmässiga fisket i havet under juni 20152016-08-19
Det yrkesmässiga fisket i havet under juli 20152016-08-26
Det yrkesmässiga fisket i havet under augusti 20152016-09-30
Det yrkesmässiga fisket i havet under september 20152016-10-28
Det yrkesmässiga fisket i havet under oktober 20152016-11-25

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

 
Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 20152016-05-27

Fritidsfisket i Sverige

 
Fritidsfisket i Sverige 20152016-07-01

Kust och hav- miljötillstånd

 
Kust och hav- miljötillstånd: Tillforsel av kväve och fosfor till kusten år 20142016-10-31

Sötvatten- miljötillstånd

 
Sötvatten- miljötillstånd 2009-20122016-11-23
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Försurning Grundvatten Statistik Sötvatten Yrkesfiske

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2016-03-09

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson