Organisation och intressenter

Du behöver i ett tidigt skede fundera över hur du kan organisera åtgärdsarbetet, vilka nätverk som redan finns och vilka som bör delta.

Det är bra att göra en intressentanalys för åtgärderna du vill göra. Detta blir även grunden för hur ni kan organisera projektet och hur ni kan genomföra samverkan. Beroende på projektet kan detta se olika ut. Lär av andra projekt och åtgärdsaktörer om hur de organiserat sig för att hitta en form som passar ert arbete.

Hjälp vid planering

Några frågor som kan vara till hjälp när ni planerar:

  • Vilka intressenter kan påverka/kan påverkas av arbetet som ska göras? Ta med både positivt och negativt, det vill säga både synergier och konflikter.
  • Pågår annat lokalt åtgärdsarbete som ni bör samordna er med?
  • Vilka bör aktivt delta i samverkan och vilka behöver framförallt information?
  • Ska ni arbeta inom en befintlig organisation eller ska ni bilda en ny organisation?
  • Ska ni arbeta i projektform? Och därmed ha projektgrupp, styrgrupp och kanske referensgrupp? Eller vill ni arbeta i annan form?
  • Vem ska leda arbetet och därmed ha huvudansvar för genomförande och samverkan?
  • Vem ska ha huvudansvar för ekonomin?
  • Tänk på att olika organisationer kan ha olika möjlighet att söka bidrag liksom att vara huvudman för åtgärder (exempelvis likviditet, försäkringar och arbetsgivaransvar).

På lokal nivå är intressenter exempelvis kommunen, LRF, fiskevårdsföreningar, naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar, markägare. Även länsstyrelsen är bra att ha med i många projekt om de har tid. Vi rekommenderar att alltid ha med vattenrådet/vattenvårdsförbundet på något sätt i ert arbete.

Försök ha ett landskapsperspektiv och se vilka andra aktörer som bedriver åtgärdsarbete. Hur kan ni samordna er med pågående projekt och satsningar?

Det finns både för- och nackdelar angående vid vilken organisation projektet och/eller åtgärdssamordningen placeras. Ofta avgörs placering av vem som tar ledarskapet och driver uppstarten av projektet. Men gör gärna en SWOT-analys om vilka för- och nackdelar som kan finnas, så att ni aktivt hittar lösningar för eventuella nackdelar som kan uppstå.

Se till att projektledning och åtgärdssamordning har ett bra stöd omkring sig med kollegor och annan kompetens som behövs. Tänk på att långsiktighet och kontinuitet är avgörande för bra samverkan och för att skapa förtroende. Se därför till att de som driver samverkan har långsiktiga tjänster och fundera på hur ni gör om de slutar eller går på föräldraledighet. Kanske ni kan bygga upp arbetet kring två eller flera personer så ni har en bättre kontinuitet och där personer kan gå in för varandra?

Publicerad: 2021-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion