Hitta möten och kurser för lokala åtgärdssamordnare

Hitta på sidan

Här hittar du tips om hur du som lokal åtgärdssamordnare kan hitta möten, studiebesök och kurser för att hjälpa dig i ditt uppdrag.

bro och vatten

Fotograf: Anna Ek

Prenumerera på LEVA:s nyhetsbrev

I LEVA:s nyhetsbrev lyfter vi de möten och utbildningar som ordnas specifikt för lokala åtgärdssamordnare. Exempel är LEVA:s inspirationsdagar, studiebesök samt utbildningar om samverkan och finansiering av åtgärder. Alla LEVA:s möten finns även i HaV:s kalender.

I nyhetsbrevet försöker vi också lyfta möten och utbildningar ordnade av andra aktörer.

Prenumerera på Greppa näringens nyheter

Prenumerera på Greppa näringens Rådgivarnytt som lyfter utbildningar och möten. Exempel på kurser du kan ha hjälp av som lokal åtgärdssamordnare är hur man ger våtmarksrådgivning och hur man genomför en vattendragsvandring.

Du kan också gå direkt till Greppa näringens kurser.

Jordbruksverkets möten och kurser

Jordbruksverket ger flera kurser som kan intressera en lokal åtgärdssamordnare. Exempel är Översiktskurs vatten om åtgärder i jordbrukslandskapet.

Naturvårdsverkets möten och kurser

Naturvårdsverket ger flera kurser som hjälper dig sätta åtgärdsarbetet i vatten i ett landskapsperspektiv.

Skogsstyrelsens möten och kurser

Skogsstyrelsen ger flera kurser som kan hjälpa dig kring vattenfrågorna i skogslandskapet.

Skogsägareföreningars möten och kurser

Skogsägarföreningar såsom Södra, Mellanskog och Norra skog ger regelbundet kurser för markägare om vattenvård i skogen som också kan vara intressanta för dig som lokal åtgärdssamordnare.

Din länsstyrelses möten och kurser

Kontakta din länsstyrelse och se vad de erbjuder. Tillsammans med länsstyrelsen och andra åtgärdsaktörer i länet kan ni ta initiativ till regionala kurser och möten som ni behöver.

Din vattenmyndighets möten och kurser

Kontakta din vattenmyndighet och se vad de erbjuder. Exempelvis ordnas Vattenrådens dag på flera platser.

Vattenorganisationer i din närhet

Håll kontakt med vattenorganisationer i din närhet. Många ger intressanta möten och utbildningar.

Ideella organisationers möten och kurser

Kom gärna med tips på fler ideella organisationer.

Publicerad: 2022-09-16
Sidansvarig: Webbredaktion