Forskningsprojekt som Havs- och vattenmyndigheten finansierar

Havs- och vattenmyndigheten följer en rad forskningsprojekt som kan ge mer kunskap och nya redskap i förvaltningsarbetet inom hav, vatten och fiske.

HaV är med och finansierar en rad olika forskningsprogram och forskningsprojekt, dels via Miljöforskningsanslaget, men också genom andra anslag. I flera forskningsprogram sitter representanter från HaV med i styr- och referensgrupper för att bevaka och påverka inriktningen av forskningsprojekten, så att de möter de krav om tillämpbarhet för förvaltningen som är uppsatta. Tillsammans med Naturvårdsverket stödjer HaV också projekt inom Östersjöprogrammet BONUS.

Pågående projekt

Nedan följer information om pågående projekt finanserade av Miljöforskningsanslaget och BONUS, samt av HaV tillsammans med andra medlemsländer i Joint Programming Initiative (JPI) .

Publicerad: 2014-04-29
Sidansvarig: Webbredaktion