Förvaltning av limniska ekosystem i ett förändrat klimat (2018 - 2019)

Syftet med detta projekt är att utvärdera hur metoder för restaurering av sjöar och vattendrag och angränsande ekosystem kommer att svara på klimatförändringar och analysera tillgängliga alternativ för att förvalta biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i ett nytt klimat.

Limniska ekosystem (sjöar och vattendrag) hör redan till de miljöer som är mest modifierade av mänsklig användning, och krav på att återställa dem för att förbättra biologisk mångfald och ekosystemtjänster från dem ökar. Samtidigt kommer klimatförändringarna att omvandla de limniska ekosystemen ytterligare.

Syftet med detta projekt är att utvärdera hur metoder för restaurering av sjöar och vattendrag och angränsande ekosystem kommer att svara på klimatförändringar och analysera tillgängliga alternativ för att förvalta biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i ett nytt klimat. I en litteraturstudie samlar vi in uppgifter om restaureringsmetoder, till exempel vilken typ av ekosystem de används i, deras syfte och mekanism samt om deras effekt beror på läget i landskapet eller regionen de genomförs i. Detta hjälper oss att dra slutsatser om hur effektiviteten och relevansen av restaureringsmetoder påverkas och hur återställningsbehoven förändras i ett framtida klimat.

Projektet kommer också att:

  1. tillhandahålla scenarier för framtida vattenkraftproduktion och möjligheter att genomföra ekologiska flöden i reglerade avrinningsområden, och
  2. syntetisera erfarenheter från den vetenskapliga litteraturen av metoder för att sammanjämka flera ekosystemtjänster från samma område.

En arbetsgrupp bestående av experter från flera discipliner och intressenter kommer att syntetisera och analysera resultaten och formulera rekommendationer för framtida förvaltning av ekosystem, identifiera konflikter mellan intressenter och behov av ny kunskap. Resultaten är relevanta för vatten- och förvaltningsmyndigheter, vattenkraftföretag, miljödomstolar och ideella organisationer som arbetar med bevarande och restaurering av limniska ekosystem.

Abstrakt. Pdf, 611.3 kB.  

Publicerad: 2017-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion